Skip to main content

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Dr. Yusuf Sadiq'ten Önemli Açıklamalar

Dr. Yusuf Mehemed Sadiq Kürdistan Parlamentosu’nun olağan tatile girmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Parlamento Başkanı açıklamasında Kürdistan Parlamentosu 4. Dönem de gerçekleştirdiği çalışmaların kısa bir bilançosunu sunduktan son kriz haline dönüştürülen Kürdistan Başkanlığı Yasa’sına da değindi.

 

Dr. Yusuf Mehemed Sadiq Kürdistan Parlamentosu’nun bu dönemini “büyük kazanım ve ürünlerin gerçekleştiği dönem” olarak değerlendirerek, Kürdistan Bölgesinin, Irak ve bölgenin çok zorlu bir süreçte geçtiği, merkezi hükümetin Kürdistan bölgesinde neden olduğu mali sorunlara rağmen, Kürdistan Parlamentosu yasama ve yürütmeyi kontrol görevlerini yerine getirdi.

 

Kürdistan Parlamentosu bu dönem 19 olağan oturum, 3 olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. 11 yasa ve 4 kararname çıkardı. Kürdistan Parlamento üyeleri bu süreçte Kürdistan Hükümetine 314 soru önergesini verdiler ve bunların 276’sının cevabını aldılar.

 

Yine Kürdistan Parlamentosu bu dönem içinde 26 Yasa Projesinin ilk okunuşunu gerçekleştirdi.

 

Kürdistan Parlamentosunun çağrısı üzerine bu dönem içinde 19 defa Kürdistan Hükümetinin 8. Kabine bakanları Parlamento’da hazır bulundular. 15 defa da Daire Başkanları Parlamento Komisyonlarında hazır bulundular.. Ayrıca bu arada Başbakan Yardımcısı ve ilgili bakanlar da var olan sorunlardan dolayı Parlamento’da hazır bulundular.

 

Yine bu dönemin en önemli kazanımlarından biri Anayasa Taslağını gözden geçirmek ve Anayasa’yı yeniden yazmak amacıyla Anayasa Komisyonu oluşturuldu ve göreve başladı. Umut ederim ki bu komisyon demokrasi, insan hakları ve iktidarın barışçıl bir şekilde el değiştirilmesini temel alan prensipler çerçevesinde barışçıl bir şekilde birlikte yaşama, sosyal adaleti ve iktidarın tüm kurumlarıyla kurumlaştırıldığı bir Anayasa oluşturur.

 

Kürdistan Parlamentosu Başkanı, Dr. Yusuf Mehemed Sadiq konuşmasının devamında Kürdistan’ın içinde bulunduğu mali durum, Daiş’ın saldırıları ve Peşmerge güçlerinin kahramanca vatan savunması hususlarına vurgu yaparak , sözü Kürdistan Başkanlığı Yasasına dair krize getiriyor:

 

“Kürdistan Bölgesinde siyasal sürecin karşı karşıya kaldığı sorunlardan biri, Kürdistan Başkanlığı meselesidir. Biz bu döneminde başından itibaren ulusal ruh ve sorumlulukla, Kürdistan Bölgesinin içinden geçtiği sürecinde bilinciyle uzlaşı ve siyasi güçlerin rekabetinden uzak siyasal güçler arasında uygun bir çözümü bulmak için tam bir çaba içinde olduk. Kürdistan Parlamento Başkanlığı olarak, hükümete katılan siyasal güçleri ziyaret ederek, kendilerinden bu meseleye ilişkin düşünce ve önerilerini istedik. Bilindiği gibi siyasal güçlerin büyük bir çoğunluğu Yasa Projeleri hazırlayarak bu konuda düşüncelerini ortaya koydular. Fakat, siyasi güçlerin ve Parlamento’daki fraksiyonların bir kesiminin bu konuda farklı düşünceleri vardı. Bilindiği gibi demokrasilerde bu durum yasal ve normal bir şeydir.

Fakat, Kürdistan Bölgesinin ve bölgenin içinden geçtiği olağanüstü durum bizden bu önemli ve hassas olan meseleyi yasalar çerçevesinde ve parti çıkarlarından uzak çözmeyi istiyor. Kürdistan çıkarlarını tüm çıkarların üstünde tutmayı gerektiriyor. Bu ise siyasal güçlerin görevidir. Kendilerinden beklenen anlaşarak, uzlaşarak ve tüm tarafların bir şekilde kazançlı çıktığı Kürdistan Başkanlığı meselesinin çözümüdür. Bu açıdan Kürdistan Parlamentosu Kürdistan Başkanlığı meselesinde uzlaşı kapısını açık bırakarak, bu sorunun çözümü için yasal süreci başlatmıştır. Fraksiyonlar ve siyasal taraflar Bölge Başkanlığı krizini vesile yaparak siyasal güçler arasında derin ve realist bir antlaşmaya, Kürdistan Bölgesini daha da kurumlaştıracak bir uzlaşıya varacaklarını umut ediyoruz”.....

 

Kürdistan Parlamento Başkanı Dr. Yusuf Mehemed Sadiq konuşmasının son bölümünde ise “bölgede büyük gelişmeler yaşanıyor. Çevremizdeki ülkeler ve halklar bu süreçten büyük çıkar ve kazançlar elde etmek için çaba içindeler. Bu mücadele ve kavgaların büyük bir kesimi Kürdistan toprakları üzerinde yaşanıyor. Gerici ve şövenist güçler Kürdleri yine eskisi gibi ezilen pozisyonunda tutmaya ve Kürdistanı parçalanmış ve işgal altında kalması için çalışıyorlar.”

 

Dr. Yusuf Mehemed Sadiq Kürdleri birliğe çağırarak konuşmasını bitiriyor.

 

Aso Zagrosi

 

 

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.