Skip to main content

KERKÜKLÜLER MAHALLİ SEÇİMLERE KATILMAYACAKLAR

Tüm Iraklılar seçimlerden söz ediyor ve önem veriyorlar. Fakat Kürdistan'da seçimlere pek önem verilmiyor. Çünkü, Kürdler kendi kendilerine Kerkük'ün akibetti ne olacaktır diye soruyorlar.
Eğer bütün Kürdistan kendisini çok ciddi bir şekilde Irak Parlamentosu seçimlerine ve Kürdistan Parlamentosu seçimlerine hazırlanmışsa, yine Kürdler ayni ciddiyetle ortak, ulusal ve vatani bir kararları var. Bu karara göre, Kerkük, yalnızca Irak Parlamento seçimlerine katılacak. Kerkük Kürdistan'a dönene kadar, Kürdistan Parlamentosunda Kerkük'e yer ayrılacak, Kerkük mahalli seçimleri yapılmayacak ve Kerkük halkı canı gönülden bu şehrin il Meclis seçimlerinde oy kullanmayacaktır.

Kerkükliler niçin Irak Parlamentosu seçimlerine katılmalılar?
Cevabı açıktır. Kürdistan ortak listesi daha güçlü bir şekilde Irak Parlamentosuna girmesi için bu gereklidir. Kürdlerin ve Kürdistanlıların Irak nüfusu içindeki oranını ortaya çikarmak için bu seçimlere katılmak gerekir..

Kerkükliler, neden Kerkük il Meclis seçimlerine katılmamalılar?

Bununda cevabı açıktır. Zulme uğrayan Kerkük'e ve kazalarının durumu, Geçici İdare Yasasınında teyit ettiği gibi normalleşene kadar, Kerkük'e ilişkin hiç bir seçim yapşlmayacaktır.. Böyle bir seçimi yapmak, araplaıtırma gerçeğini ve şehrin ulusal renginin bozulmasını onaylamak olduğundan dolayp çok tehlikelidir. bu durum ise Kürdlerin ve şehirde yaşiyan diğer uluslardan kardeşlerimizin çikarina değildir. Bunun için tüm Kerkükliler tek ses halinde Kerkük İl Meclisi seçimlerine karşi tavır almalılar.

Bu ikinci defa oluyor, Yüksek Seçim Kurulunun sözcüsü, Ferid Ayar Kürdistan halkının iradesine karşi konuşuyor. Ayar yaptığı konuşmada: "Eğer, Kürdler, Türkmenler, Asuriler ve Araplar İl Meclis seçimlerini yasak etseler dahi, seçimler olacak" !!! diye tavır alıyor.

Ferid Ayar ve ona akıl verenler bilmeliler ki tahrib siyaseti bir daha Kerkük'e geri dönmeyecek. Kürd milleti, Kerkük şehrindeki kardeşleriyle omuz omuza tüm araçları kullanarak Kerkük'ün Kürdistani kimliğini korumaya hazırlar ve buna güçleri de var. Ferid Ayar ve akıl hocalarına da ispat eder ki bizim halkımızın iradesine karşi koyacak güç yok. Devrimci ve hakkını talep eden Kürdistan halkı, Irak tarihi boyunca zulme karşi diz çökmedi, Anfal operasyonlarının kara günlerinde, Kerkük kıyımları döneminde hep direnişin sembolleri olarak kaldılar. Şimdi nasıl Kerkük'ten vaz geçilebilinir? Kerkük'ü Kürdistandan uzaklaştırmayi düşünenler ham hayaller içindeler.

Kerkük halkı, Irak Parlamento seçimleri için Kürdistan listesine oylarını verir. Fakat, İl Meclis seçimleri için hiç bir listeye oyunu vermez. Çünkü, şehrin düzeni, durumu normalleşmiş değil, Şimdiye kadar Arap kolonlarin ve Awarelerin sorunu çözülmüs değil ve bu şehri Kürdistandan ayırarak ve vilayetin sınırı değiştirilmiştir. Bugün Kerkük il Meclis seçimleri, zulüm üzerine bina edilen yapıya hizmet için emirvaki bir durum yaratmadır.

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.