Ana içeriğe atla

“Kürd Açılımı” ile ilgili Sayın Ahmet Alim ile söyleşi

Türkiye’de  son dönemlerde  bir  çok  çevre  „Kürd açılımı“  üzerine  tartışıyor.   Türk  hükümetinin  bu konuda   bir  projesinden sözediliyor.     Öcalan    „yol haritasını“  hazırlıyor.   Biz  bu konuda    okuyucularımıza       Kürd  cephesinin     kısmende  olsa  eğilimini  sunmak amacıyla  bazı   soruları  hazırladık  ve    uluşabildiğimiz      Kürdistanlı  aydınlara  ve  Kürd  dostlarına   gönderiyoruz.Eğer  bu sorularımıza  yazılı olarak  cevap  verirseniz    seviniriz.  Saygılarımla,  Aso ZagrosiNewroz.Com ve  Kürdistan   Forum  Editörü Aso  Zagrosi: Son  aylarda  Türkiye’de    devletin  bir  kanatından  “Kürd açılımından”, “Kürd sorunun barışçıl çözümümden”   ve  “büyük bir  projeden”  söz ediliyor.    Kürdlerle  Türklerin   bu  topraklarda   buluşmasında bu yana yaklaşik olarak  bin geçti.  Bazıları  “bin yıl  kardeşçe bir arada   yaşama”  diyor buna.   Türk  ırkçıların  kendilerine sembol olarak  aldıkları   Alpaslan’ın  Kürd Yusuf tarafından  Malazgirt  savaşindan bir yıl sonra   yani  1071  yılında   öldürülmesi dahi (Urfalı Matieu’dan) bu    buluşmanın  kanlı bir zeminde yürüdüğünü    gösteriyor.  Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan beri   Kürdlere karşi  hayatın tüm  alanlarında jenosidler uygulandı, milyonlarca  Kürd fiziki olarak  imha edildi  ve  Kürdlere  ait  ne varsa  inkar  edildi.   Şimdi   Kürdleri  muhatap  almaksızın  “bizim sizin için  iyi bir projemiz var”  diyorlar. Bu  söylem  ne kadar  inandırıcı  olabilir?  Ahmet Alim: TC rejimi bu yapısıyla durduğu sürece Kürdlerin muhatap alınması söz konusu olmayacaktır. Çünkü devletin asıl sahiplari ve esas iktidar odağı olan Türk ordusu emperyalist ve sömürgeci karakaterinden vazgeçmeyeceğinden, iki yıldan beri iktidara kısmi olarak ortak olan AKP’in ciddi ve kalıcı bir adım atamayacağını düşünüyorum. Yani İttihad-ı Terraki’nin mirascısı TSK’ya dayanan TC rejiminin bir Kürd açılımı yapabilmesi söz konusu olmayacaktır.  Kürd açılımının yapılması devletin karakterinin esastan değişmesine bağlıdır, esastan değişim mevcut TC rejimin yıkılmasıyla olanaklı olacaktır.      Aso Zagrosi:   Türk devletinin  Kürdlere  ve Kürdlerin   haklarına  ilişkin    son  dönemlerde    kopardığı  gürültünün   asıl  nedeni  sizce   ne olabilir? Ahmet Alim: Tek kutuplu ve globaleşen  Dünyada, yatagan ekonomik kriz ABD’in egemenliğini tek başina sürdüremeyeceğini göstermiş ve ABD’de çok kutuplu bir sürece geçişi sağlayacak OBAMA devlet başkanı seçilmiştir. Bu süreçte, Güney Kürdistan’da oluşan olumlu koşullar KÜRDİSTAN’in bir bölgesinde devletleşme sürecini başlatmıştır. Aynı dönemde Türkiye’de Osmanlı’nın islamcı politikalarını uygulamaya çalisan AKP iktidara ortak olmuş ve TC bölgede emperyalist  politikaları gündeme getirmiştir. Kuzey Kürdistan’da savaş yürüten bir TC’nin yayılmacı politikaları uygulayabilmesi bir hayli zor olacağından Kürdleri pasifize ederek emperyalist politikalara odaklanmak için son politikaları gündeme getirmiştir. Yani emperyalist politikaları  uygulayabilmek için bu açılım söylemi geliştirilmiştir.     Aso Zagrosi:   Bazılarına  göre     aslında  bu  Kuzey Kürdlerine  değil  çesitli  uluslararası   güçlerin   baskısı  altında  Güney Kürdlerine ,   petrol ve  doğal  gaz  gibi  zenginliklere  yapılan bir açılımdır  söylemine    dair    yaklaşimız  ne?  Ahmet Alim: Böyle bir yaklaşim, bölgesel emperyalist bir güç olan TC’yi hafife almak olacaktır. Türkiye’de Kürdistan sözkonusu olunca uluslararası güçlerin TC’ye yaptırım uygulayabilmesi pek sözkonusu değildir. Aksine TC kendi politikalarını uluslararası güçlere politikalarını dayatmaktadır.     Aso  Zagrosi:    Son dönemlerde    yoğun  bir şekilde  Öcalan’ın  15  Ağustos’da   sunacağı  “Yol  haritası”ndan söz ediliyor.   Öcalan  yakalandığından beri   Kürdlere  sayısız    “yol haritaları”  sundu.   Kürdlerin  ulusal  taleplerini   “Bağımsız ,Birleşik   Kürdistan”dan   “kültürel  haklar”  derekesine indirdi.  Hatta   “Anayasa’da  Kürdlerden  sözedilmesi dahi gerekmiyor”  diyor/diyorlar.  İmrali’den  Kürdlere  yol haritası   olabilirmi?   Ahmet Alim: Kuzey Kürdistan’da karizmatik bir şekilde Kürtler tarafından kabul gören ender kişiliklerden birisi Öcalan’dir. Bu anlamda, 30 yılı aşkın bir deneyime sahip olan Öcalan yol haritası hazırlayabilir. Zira Kürdistan’da sorunun çözümü aşamasında görüşmeler taraflar arasında yapılacaktır. Kuzey Kürdistan’da örgütlü TC’ye karşi pazarlık yapabilecek ve halk desteğine sahip güç PKK’dir. Öcalan’in önerilerini kabul eden ve savunan PKK bu politikaları belirli ölçülerde uygulanabilir kılacaktır. PKK’nin gerillalarının önemli bir kısmının Kürdistan’nın diğer bölgelerinde olduğuda dikkate alınırsa Öcalan’in uzun vadede Kürdistan ve Kürdlerin aleyhine olacak önerilerde bulunmayacağını tahmin ediyorum.    Aso  Zagrosi:  Kuzey  Kürdistan’da    tüm  Kürd siyasal  yapıları   yıllar boyunca    “Bağımsız, Birleşik ve  hatta  sosyalist Kürdistanı”  savundular.  Şimdi  hiç  kimseden  bir ses  yok.         Herkesin    Kürdleri  yeniden devlete   entegre    çalismalari içine  girdiği  bu ortamda    neden  Kürdistan’ın    bağımsızlığını, özgürlügünü  ve hatta  Türklerle  eşit  haklar temelinde  birliği   savunan   örgütler, kurumlar ve bireyler  bir  Kürd  Konferansını  toplamiyorlar?   Ahmet Alim: Kuzey Kürdistan’da 1980’den bu yana uygulanan baskı politikalarına karşi ayakta kalan diri güçler PKK içinde toparlanmış ve diğer siyasal güçler büyük bir erezyona uğramışlardır.  Marjinalize olmuş güçlerin toplayacakları bir Kürd Konferansının meşruyeti tartışmalı olacaktır. Başlangıcta kadük kalacak bir konferans toplamak yerine Kürdistan’in ve Kürdlerin durumuna ilişkin analizler ve çalismalar  yapmak daha anlamlı olacaktır.    Aso  Zagrosi:    Yüzyıllardan    beri  Kürdlerin bir  özgürlük ve bağımsızlık savaşi var.  Bu kadar   savaş ve  kandan sonra   Kürdlerin  millet  olarak   üzerinde  anlaştıkları  bir  ulusal  projeleri varmı?  Eğer  böyle   bir  projeleri yoksa  ne yapabilirler?  Sizin bu konuda  bir öneriniz  varmı?   Ahmet Alim: Maalesef, Kürdler halen ululas bir proje geliştirmiş değiller. Kürdler yüzyıllardır baskısı altında oldukları devletlerle benzeşmiş ve  günlük politika yapar hale gelmişlerdir. Son 25 yıllık savaş sürecinde ciddi dersler çikaran TC uzun vadeli politikalar yapan kadro ve kurumlarını yaratırken Kürdler 1980 öncesinde kalmıştır. Kürdler ululas projeler üretmek için Kürdistan ve Kürdler üzerine geopolitik, geostrateji vb. alanlarda  çalisacak  kadro ve kurumları oluşturmaya başlamaları gerekmektedir. Böyle bir derinliğe uluşan Kürd entelijensiyası ululas Kürd Konferansına gidecek zeminide hazırlayacaklardır.  Aso Zagrosi:    Sizin   bu  konuya  ilişkin    özel  olarak söylemek  istediğiniz   bir şeyiniz  varmı?  Ahmet Alim: Çok duygusal hareket eden Kürdler artık geçmişin deneyimlerinden dersler çikartarak, Kürdistan çikarlari için birlikte hareket etmenin yollarını bulmalıdırlar. Kürdlerin ulusal  hakları  için birlik oluşturan ve birlik içinde hareket eden Kürdler sömürgecilere karşisında ciddi kazanımlar elde edebilirler.  Aso Zagrosi:    Bize  zamanınızı ayırdığınız  için teşekkür  ediyoruz. 

Yeni Yorum yaz

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.