بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

Cewher Namiq ile röportaj

        Değerli  Okuyucular,   Bugün  size   sunacağım   röportaj     Cevher  Namiq'a  ait.  Cewher  Namiq   yıllarca   Kürdistan Demokrat Partisinin    merkez ve politbüro  üyeliğini yaptı.     1992'de   Kürdistan  Parlanmento'su  oluştuğu zaman     seçilen  ilk  parlamento  başlanıydı.    KDP ve YNK arasında   iç savaş başlayana kadar bu görevi sürdürdü. Cewher  Namiq    uzun sürede  KDP'sinin   politbüro  sekreterliğini  yaptı.     Daha  sonraki süreçte KDP ile yolları ayrıldı ve yıllardan   beri    Kürdistan'daki  iktidara   en sert  eleştiriler    yönelten   Kürd  şahsiyetlerden  biridir.   Cevher Namiq'ın   bu son yıllarda     Kürd  yönetiminin    siyasal duruşunu   eleştiren  yüzlerce   makalesi çıktı.  Ne  yazık ki  biz  Kuzey Kürdler   bu    makalelerin  hiç birini   okuma  imkanına  sahip  olmadık.   Bu  röportaj      bir  ilk  olsun.   Saygılarımla   Aso Zagrosi    Sbeiy:    Nasıl oldu ki  Goran  Hareketi  çok  kısa bir  zaman içinde  bu kadar  değişimi istiyen çevreyi çevresine topladı?   Cewher  Namiq:   25 Temmuz  2009'dan bu yana    Goran   kitleler  içinde yankı yaptı.  Kürdistan Parlamento'sunda   opozisyon  olması,  Goran'nın  güzel  tablo  sergilemesine neden oldu.  Çünkü   ilk defa   meşru bir zeminde  ve seçim sandığı yoluyla   muhalefet   ortaya çıktı.   Goran   bir opozisyon  hareketi  olarak  Kürdistan   Parlamento'suna   girdikten sonra,  Komel ve Yekgirtu  ile birlikte   gerçek bir  rol oynadılar.  Bugün  opozisyonu  temsil ediyorlar ve   ilk defa Parlamento'da  halkın  istem ve  arzularıyla  birlikte olan,   halkın  programındaki  maddelere oy verdiği ve   halkın   istem ve taleplerini realize  eden, bir  sessin  olduğunu  hissediyorsun.  Kürdistan  Parlamento'sunun  olumundan bu yana  ilk defa     Goran  parlamenter  opozisyon  ile    Kürd  sokakları arasında  bir köprü kurdu.  Goran   bir gelenek getirdi.   Parlamenterlerin   Parlamento  salonundan  çıkıp   halkın içine  ve   halkın sesininin  hükümete  yetişmediği   alanlara  gitmesine neden oldu.    Goran'ın  getirdiği  bu  gelenek  Kürdistan İttifakı Listesini de halkın içine  gitmeye  etkiledi.     Sbeiy:   Goran  tecrubesinin  Kürdistan Parlamentosuna  taşınması    Kürd  sokaklarının     Goran'a  daha    fazla   güvenmesinin   işareti mi?   Cewher  Namiq:  İnsan   şimdi ki  parlamento'da   sorunların  üzerine gidilidiği  ve   parlamenterin  gerçek  rolününü  oynaması   ciddiyetini görüyor.   Parlamento'nun  aktüel  olan  döneminin başlamasıyla birlikte   eksiklikler vardı.     Hükümet  kabinesinin  oylaması  sırasında    Goran  parlamenterleri   doğrudan  bu eksikliklere  dikkat çektiler.   Başbakan  dahi bu yanlşlıklara    karşı rahatsızlığını   ifade etti.   Esas  itibariyle   kanalize  olan    iki idare ve   bütçe  meseleleriydi.   Gerçekleri ve  diğer  meseleleri  ortaya çıkarmak için   etkili bir roller var.  Gerçektende   bu  3  tarafın   opozisyon olarak  tavırları,  insana   Kürdistan'daki  demokrasi ve  siyasal  sürecinde   ortaya  çıkan   değişimin olduğu  hissiyatını  veriyor.   Bu  kendi başına   Goran'a ve Goran temsilcilerine  daha fazla  güvenmeyi beraberinden getiriyor.   Kürd sokakları  için de  bu bir  güvencedir. Yarında   Goran   Kürdlerin  hassas  sorunlarını  savunmak için  Bağdat'ta aynı rolü  oynayacak.   Sbeiy:   Vatandaşlara  karşı  şiddet kullanımı ve  onları  baskı altına   alma  olayı    seçimlerin   ne kadar    temiz ve    değişim istiyenlerinin   oylarını  ne  kadar   artırabilir?    Cewher  Namiq:  25  Temmuz  seçimlerinden sonra   halk      oy verme  konusunda ,  temiz bir seçim süreci ve   kendi oylarının   değeri konusunda  uyandı.  Bundan dolayı,  bana  göre  halkın  üzerine  kurulan her baskı, seçim sürecini  sağlıklıklı olmayan  alanlara kaydırma, şiddet ve   seçime  hile karıştırma  gibi  olayları gerçekleştirenlerin  kendi zarar  görecekler.  Çünkü, bu seçim   tek seçim değil, diğer  seçimlerde geliyor.  Bundan  dolayı   opozisyon  üzerine  gerçekleştirilen  her baskı    ters  tepecek ve iktidar zarar görecektir.  Her  ne kadar  iktidar tarafından   duyuluyor ki   seçim için  özgür   bir      atmosfer   oluşturma  çabası içindedir..  Fakat,   iktidarın   doğruyu  söyleyip  söylememesinin  aktüel olarak  miheng taşı,  ileri sürdüğü  şiarlara ve özgürlüklere   ne kadar  sahip çıktığı  seçimlere  iktidarın        hile ve  usulsüzlüklerden  ne  kadar  uzak  kalacağına bağlıdır. İktidar  ne kadar  opozisyona baskı yaparsa  o kadar zarar  eder.  Eğer  iktidar   geçen seçimde  ders  çıkarmamışsa,  bu seçimden  ders  çıkarması gerekiyor ve öyle  yapmaması lazım.  Hem kendilerini ve  hem de  Kürd  tecrubesini   lekelerler.    Sbeiy:   Goran  Listesinin  programı    hangi  ölçüde  başarılı bir programdır?   Cewher  Namiq:  Goran  Listesinin  programı,  var  listelerin içinden  en iyisidir.   Bu yeni güçün  Irak'ın  yeniden  inşası   sürecine katılmak  istediğini,  hem  Kürdistan sokaklarına  ve hem de  diğer  tarafların anlaması için  çaba  sarfetmek  lazım.  Goran bir   program  ortaya koymuştur.  Kürdlerin hakları konusunda  kararlıdır.  Sorunların    çözümü için  diyalog   kanalını  önüne koymuştur.  Bunlar, Goran'ın  iktidar  listesiyle  birlikte  çalışma  hususunda     temel  noktalardır.   Sbeiy:  Kürdler   Bağdat'ta  nasıl  gerçek  ortak  olabilirler?   Cewher  Namiq:  Bu  seçimlerden sonra   Kürdlerin   oluşturacağı  ittifaklarda   her şeyden  önce   katılım  olayı   belge  haline getirilmeli, siyasi kararlarda  ortaklık,  iki yada   üç  liste arasında  değil,  iki millet  yani Arap ve Kürdler arasındaki   kader   sorunlarının  tespiti   Kürdlerin  çıkarınadır.  Bunlar  kader tayin edici adımlardır.  Çünkü  bu iki milletin arasında Anayasa'da  yer  alan haklar  meselesinde   detaylara  ilişkin   bir antlaşmanın sağlanması gerekir.   Sbeiy:  Bağdat'ta Goran   nasıl   uzlaşı  presibinden bir  değişime gidebilir?   Cewher  Namiq:  Goran  Bağdat'ta toplumsal ve    partiler arası  sözde  kalan   uzlaşı prensibini   değiştirmek  için çalışabilir.  Goran    parti ve  kurumlar  arasındaki  oyuncak  uzlaşı  prensibinden uzak,   uluslar  arası   uzlaşı  prensibine  kanalize  olmalıdır.  Gerçekten de   Kürd  iktidarı  önemli  hususlardan  biri olan bunu  Bağdat'ta baştan beri  kalak  ardı etti.  Bu durumda  öyle yaptık ki,   Kürdistan Bölgesi ile Bağdat arasındaki   sorunlar  askıda  kaldı ve çözülmedi.   Sbeiy:  Kürdler,  Araplarla    dengelerini  nasıl  kurabilirler?   Cewher  Namiq:  Kürdler  saflarındaki   birliği korumalı,  iç özgürlükleri  güçlendirmeli,   Anayasa'nın  hakemliğinde,  Kürd  sokaklarının   karar sahibi olması ve desteğiyle var  olan temel  sorunların  çözülmesinde  ısrarlı   olmalıdır.   Her  şeyin  yüksek  mercisi  ve karar sahibi   siyasal taraflar ve partiler  değil,  Kürdistan  Parlamentosu  olmalıdır.  Çev: Aso Zagrosi  

Şîroveyeke nû binivisêne

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.