Ana içeriğe atla

Yoldaş Pastachov’un Raporu(31)

      Bu yılın başında Kürd Meselesine ilişkin bir tavır almamız gerekiyordu.. Sovyetler Birliği Dışişler Bakanlığı, Ankara ve Tahran temsilcilerimiz aşağıdaki kararları verdiler.. 1)Biz Kürd Meselesini uluslararası bir mesele olarak görmüyoruz. Çünkü, biz Otonom Kürdistan kimin himayesinde olursa olsun reddediyoruz..2)Kürd liderleri olan ilişkilerimizi kullanarak onlara Kürdistan için otonomi şiari İngilizlerin propagandası olduğunu söylemeliyiz.. İngilizler otonom Kürdistan şiarını Türklerle olan çelişkilerinden dolayı joker kartı olarak kullanıyorlar.. İngiliz emperyalizmi kend himayesinde otonom Kürdistan şiari ile Kürdlere kölelik sisteminden daha kötü bir hediye yapacak..3)Kürdler durumlarını iyileştirmek için İran ve Türkiye devletleri ile doğrudan görüşmelere ve bu ülkelerdeki ilerici güçlerle ilişkiler kurmaya çalışmalılar.. Yoldaş Şamonski’nin bildirdiği Dışişler Bakanlığı yoldaşlarının görüşü.... Bizim Kürd Meselesine ilişkin tavrımız şöyledir: 1)Otonom Kürdistan İngiliz yada Türkiyenin himayesinde olabilir.. Ama asla Farsların himayesinde olmamalıdır. Çünkü, Sovyetler Birliğinin askeri ve siyasi çıkarlarına karşı büyük bir tehlike olacak.. Bundan dolayı Kürdistan’a ilişkin her otonomi planı ciddi bir şekilde tartışılmalıdır..2)Bizim Kürdistan’ın Güney(İngiliz) ve Kuzey(Türkiye) diye ikiye parçalanmasından haberdar olmamız gerekir: a)İngilizler Güney Kürdistan’ı Irak’a katmak için çabalıyorlar.b)Türkiye’nin Kuzey Kürdistan’a otonomi vermesi bizim çıkarlarımıza tümden aykırıdır.c)Güney Kürdistan’ı Irak’a ilhak etmek için İngilizlerin Fars devlet yönetimiyle anlaşması gerekir. İkisinin birlikte Mako, Urmiye, Selmas vb Kürdlere karşı koymaları gerekir. Biz, kimin yardımı ve desteği ile olursa olsun Otonom Kürdistan’a ve Kürd aşiretlerinin silahsızlandırılmasına karşıyız.. Savaşçı Kürd aşiretlerin özel çıkarlarını güçlü bir şekilde savununuz. Aşiretler arasında Kürd milliyetçiliğinin propagandasını yapınınız.. Aşiretlerin bağımsızlığı kalması ve yaşaması gerekir.. Aşiretlere Türkiye ve İngilizleri desteklememelerini söylemeliyiz. Çünkü, onların emperyalist amaçları var.. Aşiretlere, İngiliz, Türk ve Farsların onları siyasi ve askeri amaçları için kurban etmeye çalışacaklarını anlatmalıyız.. Aşiretlere, bu devletlere katliam yapmak için bahane vermemek için, kendi devletleri ile ayrı ayrı anlaşmaya varmalarını salık vermeliyiz.. Aşiretlere Fars devleti ile şu noktalar temelinde anlaşmaya varmalarını söylemeliyiz: 1)Aşiretler, resmi olarak Fars devletini tanımalılar.2)Aşiretler, tespit edilmiş zaman dilimleri içinde devlete vergi ödemeyi kabul etmeliler.3)Aşiretler, gerektiği gibi devlete suvari vermeliler ve askeri hizmetleri yapmaya hazır olmalılar.. Yoldaş Somyatski bizim Kürdlere yapacağımız yardım ve dayanışmanın propagandanın dar çerçevesini aşmamasını(yayın ve açıklamalar için yardım) ve asla askeri bir içeriğe sahip olmaması gerektiğini söylüyor. Yoldaş Şomyatski’nin önerileri, otonom Kürdistan, Türkiye ve İran devletleri ile Kürd Meselesinin çözümü konularında Dışişler Bakanlığından yoldaşların kararı ile uyuşuyor..Fakat şu noktalarda farklılık gösteriyor: 1) Türkiye’de Otonom Kürdistan’a karşıdır.2)Kürd aşiretlerinin silahsızlandırılmasına karşıdır. Yoldaş Şomyatski’nin önerilerinde yeni olan Güney Kürdistan’ın Irak devletine bağlanmasına karşı olmasıdır. Sovyetler Birliği Dışişler Bakanlığının Ortadoğu Bölümünün görüşü ise: a)Doğu ülkelerinde Kapitalist sisteme kadar Feodal yapının artıklarını tasfiye edilmelidir.b)Çünkü, bizim çıkarlarımız bölgenin güvenliğe kavuşmasındadır.. Biz, ne Türkiye’de otonom Kürdistan’a ve ne de Kürd aşiretlerin silahsızlandırılmasına karşı olmalıyız. Akılıca olan Türkiye’de otonom Kürdistan’ın kabul edilmesinden sonra asla Fars ülkesündeki Kuzey Kürdistanla birleşmesine izin vermemek lazım. Fars ülkesindeki Otonom Kürdistan’ın yıkılması uzak bir olasılık değil yada yoldaş Şomyatski’nin önerdiği gibi olur. Fakat İngilizlerin Güney Kürdistan’ı Irak’a bağlalama niyetine gelince “böyle bir şeye karşı çıkmak bizim hiç çıkarımıza değil.. Çünkü, tüm Kürdistan’ın bizim korumamız altında olması makul değil”... Ayrıca Kürdistan’ın bir parçası Irak’a katılması daha iyidir. Kürdistan’ın diğer parçalarıda bölüştürülecek.. Kürdistan’ın parçalanması bizim çıkarımızadır.. Böyle bir durum şu hususlara neden olacaktır: 1)Türkiye-Irak, İngiliz ve Türkiye arasında ciddi çelişkiler ortaya çıkacak, iştahları kabaracak..2)Irak(İngiliz) zayıflanacak, güçlerini dağıtacak ve karşısındaki cephe genişleyecektir. Bu durum bizim çıkarımıza olacağa benziyor. Sovyetler Birliği Dışişler Bakanlığının Ortadoğu Bölümü olarak, Sovyetler Birliği Dışişler Bakanlığından yoldaşlardan istemimiz, burada sözü edilen sorunlara ilişkin olarak karar çıkarmalarıdır.. Sovyetler Birliği Dışişler Bakanlığının Ortadoğu Bölümü Başkanı Pastachov25 Ekim 1923 Çev: Aris Arda  

Yeni Yorum yaz

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.