بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

Celebên Tirî

Dilawerê ZENGÎ

Beqerî: Hûr e, rengê wî şîn e, zer e, zereşîn e.
Bilbizêkî: Liba wî weke nasirî ye, zer û dirêj e.
Berîsanî:
Binê tat:

Dirêjik:
Diyarbekrî:

Gewdone: Reş e, ne gelek dirêj e, çermê wî stûr e.
Gewre: Şîn e, weke hesenî ye.
Gozane:
Gozanê sor:
Gencîkî:
Gewrê mîr:
Gewrê nehmo:

Hesenî: Şîn e, gir e, çermê wî tenik e, gûşiyê wî lîtirek derdikeve.
Hêkê kêw: Girover e, mezin e, sipî ye.
Hêvoro: Girover û şîn e.
Hebdirêj:
Hebobengî:

Kerkûş: Liba wî ne mezin e, çermê wî stûr e, kerkûşî rengê wî zer e, zeredor e.

Kumkulav: Gewr e, dirêj e, çerm stûr e, ser zirav e.
Koxer: Ne gir e, ne jî hûr e, zehf şîn e.
Kerkerî:
Kirot:
Mezrone: (merzone)* çerm tenik, lib navîn, reng helesor û pir şêrîn e.
Misebiq: Hûr e, sor e, pêşiya tirî de çêdibe.
Mirîdan:

Nasirî: Gir e, weke hesenî, dirêj e, weke gewdone.
Qirfok*: Spehî ye, zer e, çerm stûr e.
Qitilnefs:
Reşetfî: Reş e, girover e, gurna wî kiçik e.
Reşê kerkûş:Reş e, wek kerkûşî ye.
Reşê: Cê:
Reşmêw:
Ruhnik:
Siftik: Hûr e, reş e, libên weşiya wî belav in.
Sorê mîrî: (sorê Mîranî): Sorekî xwerû ye, qalind e, liba wî spehî ye.
Sincêrî: Wek zistanî ye.
Sore difsê:
Soraw:
Sorane:
Şito:
Şitwî*: Ne wek werdane ye, zer e, çerm qalind e,dirêj e.

Tayifî: (teyifî): Helesor e, navîn e, dirêjkî ye.
Tortorî:
Tehlobî:
Werdanê 'etfî: gir e, çerm qalind e, zû çêdibe.
Werdanê sor: gir e, çerm qalind e.
Werdanê reş: gir e, çerm qalind e.
Werdanê kesk: gir e, çerm qalind e.
Zeynebî: (Tiliya Zeynebê) : zer û dirêj e.
Zeytî: zer û navîn e, lib girover e.
Zeynî:
Zistanî: hinek dirêj e, qalind e, helesor e.
Zuhnik:* Mezrone: bastêq, benî û dimsa wî pir xweş in.
*Qirfok, Reşik, Hesenî, Zeytî û Kerkûş mewîjê wan pir xweş in.
*Gundî li gorî lazimiya xwe tiriyê şitwî dixin tamborê û ji bo serê salê an çeleyê hiltînin.

Şîroveyeke nû binivisêne

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.