Skip to main content

Kürdistan Yurtsever Kamuoyuna

Güney Kürdistan, zor bir süreçten geçiyor. Bir taraftan dört sömürgeci devletin kuşatması ve hertürlü saldırısı altında, diğer taraftan içeride yönetim bir krizle karşı karşıya.. Geçmişten günümüze içinde bulunulan koşullar ve yanlış politikalar sonucu başarısızlıklar zemini üzerinde halk kitlelerinin bir kesiminde başlayan hoşnutsuzluk gösteri ve yürüyüşler biçiminde kendini ortaya koydu. Gösteri ve yürüyüşler meşru bir hak olmakla birlikte, henüz bütün boyutlarıyla aydınlanmayan olaylar zincirini oluşturmaktadır. “Barışçıl gösteriler” amacından çıkarak, Kürdistan düşmanları tarafından desteklenen, sevinçle karşılanan ve provake edilen bir şiddet dalgasına dönüştü. Göstericilerin barışçıl tepkilerini ortaya koymaları demokratik bir haktır ama şiddete yönelip parti bürolarını, hükümet kurumlarını tahrip etmesi onaylanamaz. Aynı şekilde göstericilere şiddetle müdahale de yanlıştır. Ulusal bir uzlaşmaya gidilmelidir.


Böylesine zor bir tarihi dönemde, Kürdistani güçlerin bir kısmını hedef alan, Kürdistan’da iç savaşı kışkırtan ve teşvik eden “KAWA hareketi” imzalı bir bildiri yayımlandı. Bu bildiri de ifade edilen görüşler, KAWA Hareketinin görüşleri değildir ve biz KAWAcıları bağlamıyor. Bildiriyi yayımlayan şahısların KAWA hareketi ile bir ilişkisi bulunmamaktadır. Daha önce de bağımsızlık referandumu döneminde KAWA referandumu destekleyen bir bildiri çıkarmıştı. O dönemde sözkonusu kişiler tam tersi görüşler ifade eden bir bildiriyle KAWA’nın görüşlerine karşı bir bildiri yayımladı. Şunu artık söylemenin zamanı gelmiştir. Bu kişilerin KAWA ile hiç bir örgütsel ilişkisi kalmamıştır. Şahsi veya KAWA adına sosyal medya veya başka biçimde yayımlayacağı görüş ve bildiriler bizi bağlamaz.
Güney’deki olaylarla ilgili olarak görüşlerimizi ayrıca ifade edeceğiz. Şu kadarını burada ifade edelim: Güney’deki yönetim Kürdistan halkının katılımını sağlayarak, milli bir politika etrafında yönlendirme ve birleştirmede başarılı olamadı. Umarız bir özeleştiri sürecinden geçerek bu sorunların üstesinden gelirler. Bizim Kürdistani güçlere karşı tutumumuz yanlış gördüğümüz politikaları eleştirmek, doğruları desteklemektir. Yanlışlar Kürdistan ulusal davasına zarar verdiği gibi düşmana hizmet eder. Eleştiri adı altında Kürdistani güçlere karşı düşmanlık, siyasi usluptan uzak bir karalama ve saldırı bizim tutumumuz olamaz.
Henüz milli kurtuluş sürecinde, bağımsızlığını kazanamayan Kürdistan’da baş düşman işgalci, sömürgeci güçler dururken Kürdistani güçler arasında iç savaş kışkırtıcılığı yapmak ve teşvik etmek, sömürgecilerin tuzağına düşmektir. Milli kurtuluşçu KAWA hareketinin böyle politikası yoktur ve olamaz. KAWA Kürdistan’ın ulusal çıkarlarını esas alır, bütün parti, grup çıkarları üzerinde görür. Partiler, gruplar, örgütler amaç değil, araçtırlar. Amaç Kürdistan ulusal kurtuluş mücadelesini bağımsızlıkla taçlandırmaktır. Bu da Kürdistan’da bütün sınıf, tabaka ve halk kitlelerini milli birlik politikası etrafında birleştirmekten geçer.

KAWA

 

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.