Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 7 October 2008

Sayın
Recep Tayyip Erdoğan
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı
Başbakanlık
Vekaletler Caddesi, Bakanlıklar
Ankara

5 Ekim 2008, Göttingen

Saygıdeğer Başbakan,

Geçtiğimiz yılın 17 Ekim tarihinde hükümetiniz, komşu ülke Irak
topraklarına askeri müdahalede bulunmak üzere meclisten (550
milletvekilinden 507'sinin kabul oyuyla) bir yıllığına tezkere almıştı.
O günden bu yana yapılan askeri operasyonlar için Türkiye Büyük Millet
Meclisinden başka bir yetki almaya ise ihtiyaç duyulmamıştır.

Ancak halihazırda PKK ile yaşanan son silahlı çatışmaların ardından,
gelecekteki müdahalelerinizi sürdürebilmek için parlamentodan yeni bir
müdahale yetkisi alma ihtiyacıyla karşı karşıya bulunuyorsunuz.

Kabul etmelisiniz ki Türkiye'nin 15 milyonluk Kürt vatandaşlarının
varlık sorunu askeri yöntemlerle çözülemez. Tehdit Altındaki Halklar
Örgütü (Gesellschaft für bedrohte Völker) olarak biz, daima totaliter
PKK'nın aşırılıklarını en sert biçimde mahkum ettik. Şehit düşen
askerler için olduğu kadar öldürülen PKK mensupları için de aynı
biçimde üzüntü duyuyoruz.

Türk medyası sürekli olarak PKK'nın caniyane eylemlerini konu ediniyor.
Buna karşın Türkiye'de Kürtçe konuşan halka yönelik kesintisiz bir
biçimde sürdürülen baskılar, Kürt insan hakları savunucuları ile
barışçıl gösteri yapanlar, eşitlik mücadelesi veren, dilleri ile
kültürlerine saygı gösterilmesini isteyen insanlara uygulanan baskılar,
kovuşturmalar her nedense Türk medyası ve Türk siyasilerinin gündemine
nadiren gelmektedir. Mustafa Kemal Atatürk, Türk ve Kürt vatandaşlar
arasında eşitlik olacağını savunmuş ve bunun sözünü vermiştir. Ancak
bunun aksine geçtiğimiz yüzyılın 20`li ve 30`lu yıllarında yaşanan
gerçeklik katliam, sürgün ve işkence olmuştur.

Türkiye Avrupa Birliği'ne girme çabası içinde olan bir ülkedir. Pek çok
Avrupa ülkesinin de büyük dilsel ve etnik azınlıkları bulunmaktadır.
İtalya'nın 300.000 Alman asıllı Güney Tirol azınlığı, İspanya'nın 6
milyon Katalan, Büyük Britanya'nın 8 milyon Galler ve İskoç azınlıkları
bulunmakta. Bu azınlıklara bölgesel özerklik hakkı verildiği çerçevede
dilleri ve kültürlerine de tam anlamıyla eşitlik tanınmıştır. Aynı
haklar bu gün Avrupa Birliği'nin diğer pek çok üye devletlerinde yaşayan
ulusal azınlıklara da tanınmıştır.

Kabul etmelisiniz ki ordu, polis, yargı, devletin diğer kurumları ve
hükümeti tarafından sürdürülen baskı politikasının nedeni olan silahlı
çatışma asla sona ermez, aksine şiddetin daha kanlı bir biçimde devam
etmesini sağlar.

Sayın Başbakan,

biz bu nedenle size bu çağrıyı iletiyoruz. Lütfen ülkenizdeki Kürt
azınlığı ile Türk çoğunluğu arasında hak eşitliği sağlamakla işe
başlayınız. Her iki halk da Türkiye vatandaşları. Devlet kendilerine
eşit haklardan yararlanma olanağı verdigi sürece her iki halk da
devletini sahiplenebilecektir.

Bu eşitliğe, dilleri Kürtçe olan Türkiye vatandaşlarının kimliklerinin
tanınması, dillerinin okullarda, üniversitelerde, devletin diğer
kurumlarında ve kamusal alanda kullanımı da dahildir.

Var olan Türk-Kürt gerginliğini, 3835 Kürt tutukluyu salı vermek ve
istisnasız olarak bütün PKK üyelerini de kapsayan bir genel af çıkarmak
suretiyle yumuşatıp normale dönüştürünüz. Unutmamak gerekir ki bu güne
değin Kürt sivilleri ve tutuklularına karşı suç işlemiş veya suça
iştirak etmiş olan hiç bir general, diğer subay ve askerler yargı önüne
çıkarılıp hak ettikleri cezayı almamışlardır.

Yıkılan ve yakılan 3876 Kürt köylerinin ve mezralarının yeniden inşasını
derhal başlatmalı ve iç göçe zorlanan iki milyon insan için acil bir
geri dönüş proğramı hazırlamalısınız.

Halihazırda var olan Türk şirket ve işletmeleriyle binlerce kez
bağlanmış olduğunuz komşu Irak'ın Federe Kürdistan Eyaleti ile dostane
ilişkiler kurmaya azami çaba göstermelisiniz. Zira burada yerleşik
bulunan Türkmen nüfus için örnek nitelikte bir azınlıkları koruma
sistemi uygulanmaktadır.

Lütfen generalleriniz arasında yer alan şahinlerin baskılarına karşı
koyunuz. Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözmek için
çaba sarfediniz.

İçtenlikli selamlarımla,

Tilman Zülch
/Tehdit Altındaki Halklar Örgütü Genel Başkanı /

/Not:/ /Bu mektubu aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm
üyelerinin yanısıra Avrupa, ABD, Kanada ve Avustralya medyası ve
politikacıları ile bütün İslam Dünyası`na gönderme ve yayınlama
hakkımızı saklı tuttuğumuzu bildiririm./

Für Menschenrechte. Weltweit.
Gesellschaft für bedrohte Völker / Society for Threatened Peoples
P.O. Box 20 24 - D-37010 Göttingen/Germany
Nahostreferat/ Middle East Desk
Dr. Kamal Sido - Tel: +49 (0) 551 49906-18 - Fax: +49 (0) 551 58028
E-Mail: [email protected] - www.gfbv.de

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.