Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 10 September 2008

PKK yillardir sözde mücadele ediyor fakat, somut olarak $imdiye kadar ne elde etmi$tir? Kürt ulusunun veya ezilen Kürt halkinin hangi sorununu cözebilmi$, hangi konuda bir geli$me veya ilerleme kaydetmi$tir?

PKK, veya KCK veya herneyse, her$eyden önce Abdullah Öcalan adindaki vatan hainine bagli kaldikca, Aponun ihanetini bir cizgi ve program haline getirmi$ durumda mücadele etmeye devam ederse, hicbir i$te ba$arili olamaz, hic bir sorunu cözemez, ve hic bir geli$me saglayamaz.

Neymi$ efendim, "kongremiz, tüm yönleriyle Önder Apo'ya Özgürlük Kongresi"imi$. Yüce Allah Önder Aponuzun belasini versin. Halki birakmi$, ülkeyi birakmi$ Ha Önder Apo Ha Önder Apo, Allah belanizi versin!

Sonra, PKK, Duran Kalkan ve Cemil Bayik gibi ajanlar ilk siralarda oturdugu müddetce hicbir$ey kazanamaz, hic bir geli$me gercekle$tiremez. Geli$me olsa bile bu ajanlar hemen geli$meyi bogarlar, ve mücadeleyi ayni seviyede sürdürürler, gecmi$te yaptiklari gibi.

Ne diyorlar bakin lanetli bildiride:
"Küresel sistem adýna ABD'nin bölgemiz Ortadoðu'ya yönelik geliþtirdiði müdahalenin durumu ile 1. dünya savaþý ardýndan bölgede oluþturulan ulus-devlet statükosunun yaþadýðý çözümsüzlüðü deðerlendiren kongremiz, PKK öncülüðünde halkýmýzýn yürüttüðü özgürlük ve demokrasi mücadelesini ve bu temelde geliþtirdiði demokratik konfederalizm projesini bölgede varlýk ve geliþme gösteren 3. politik güç, Ortadoðu'da yaþanan toplumsal sorunlarý halklar yararýna çözme gücünde olan tek doðru çizgi olarak tanýmlamýþtýr."

Bunlar dünyanin en gerisinde, birer hic durumunda olduklari halde, kendilerini ve sacma konfedralizm projesini 3. güc, ve sorunlari cözebilecek tek dogru cizgi saniyorlar. Yani anlayacaginiz, tam kafayi yemi$, kendilerini kaybetmi$ler.

Ücüncüsü, PKK, veya KCK veya her neyse, SOL söylemle, sol dü$ünce ve sol baki$lariyla, günümüz dünyasinda hic bir$ey beceremez, hic bir ba$ari gercekle$tiremez, ve her zaman cagimizi geriden seyretmeye mahkum kalirlar. öyledir zaten, PKK cagdi$i, gerici, hic bir olumlu özelligi kalmami$ bir kontra örgütlenmesi durumundadir.

Aslinda o sonuc bildirisini alip yerden yere vurmak gerekir. Acayip belirlemeler, sacma sapan $eyler var, ama hem yeterince zamanim yok, hem de degmez yani. Ilgim yok, ölmü$ bitmi$ bir olaydir benim gözümde. festival oldu, bombo$, tam bir rezalet. Aslinda festivalin sorumlularini kur$una dizmek gerekir. gazeteye bakin, bombo$, ne dogru dürüst bir haber ne bir yazar var. I$te $imdi de sözde kongre yapmi$lar, PKK adi altinda ama PKK ile uzaktan yakindan hic bir alakasi yok. Adamlar sahtekarlik yapiyor, Kürtleri oyalamaya, aldatmaya, kandirmaya cali$iyorlar. Örnegin, ulusal birlik cagrisinda "demokratik ulus çizgisinde tüm ulusal güçlerin birleþip birlikte hareket etmelerini" filan deniliyor. nedir demokratik ulus cizgisi? Ayni zamanda "ORTADOGU HAKLARIYLA GÜC BIRLIGI" deniliyor, birbiriyle celi$en iki cizgiyi birarada satmaya cali$mi$lar. Hepsi bo$, hepsi yalan dolan. Tamamen Imrali'ya teslim olmu$ bir sözde örgüt, görü$me notlarindan ve savunmalardan derlenmi$ abuk subuk, bombo$ $eyler iceren bir sözde kongrenin sözde sonuc bildirisi. Karayilan da artik Kürtleri aldatmaya son vermelidir. Dü$ünün ki $u an PKKde bir tane ciddi, namuslu ve $erefli bir komutan yoktur yani, yok. PKK icinde birakalim komutan olmayi, Kürtlerin basit bir sözcülügünü yapabilen birisi bile yok. Ölmü$, bitmi$, yenilmi$, teslim olmu$lar.

PKK hicbir soruna cözüm degildir ve hic bir zaman olamaz.

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.