Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 25 June 2008

Abdullah Öcalan hangi amacla bütün Kürtleri kontrol etmek istiyor? Neden sol partisine gelmeyenlerin ku$kulu ki$iler oldugunu söylüyor?

TC, Rumlarin, Ermenilerin ve biz Kürtlerin katliam ve soykirimdan gecirilmesi temelinde $ekillenmi$/kurulmu$tur. Misak-i Milli olarak belirlenen sinirlar icinde tek bir ulus olu$turma amaciyla tüm halklara kar$i ciplak bir $iddet politikasi temelinde tek bir ulus yaratmaya cali$mi$tir. TC soykirimci, sömürgeci, hic olumlu özelligi olmayan kirli ve suclu bir terör devletidir.. Insanlik dü$mani, özgürlük dü$mani bir güctür. Kürtlere kar$i Rumlarda ve Ermenilerde oldugu gibi ba$arili olamami$tir. Kürtleri eritememi$, yok edememi$tir. Kavga bu temeldedir, acik ve net. Kürdüz, vatanimiz orasi Kürdistandir, TCnin bütün $iddet ve eritme politikalarini red ediyoruz, son bulmasini istiyoruz, vatanimizi geri istiyoruz. Türklükle, Kemalizmle, Komunizmle alakamiz yok. Kürdüz, elhamdulillah Müslümaniz, insaniz. Kürt, Müslüman ve insan olmakdan dogan bütün hak ve özgürlüklerimizi istiyoruz.

Abdullah Öcalan, Türk devletini uyarmakta, Ermeni ve Kürtlerin güclenmesi TC icin büyük tehlike olacagini söylemekte, TCnin bu tehlikeleri nasil atlatabilecegini ve varligini nasil koruyup güclenebilecegini söylemekte, TCye nasihat vermekte, cikarini savunmakta, ve bütün Kürt politikalarini bu eksende belirlemeye cali$makta.

Elbette katliamdan gecirilmi$ halklarin bir gün TCden hesap sorma hakki vardir. Kürtlerin, Ermenilerin ve Rumlarin TCden i$ledikleri suclar dolayisiyla hesap sorma hakki vardir. Kürtlerin, Ermenilerin ve de Rumlarin Türkler kar$isinda güclenmeye haklari vardir, hatta TCnin soykirimci zihniyeti hala ya$adigi icin bir zorunluluktur.

Abdullah Öcalan soykirimci bir terör devletine taraftarlik yapmakta, katliama ugrami$ hak arayan halklara kar$i TCyi uyarmakta, korumak istemekte, yol göstermekte, ve partisini de tamamen bu eksende $ekillendirmekte. Bu son bulmalidir artik. Kürdistan Kürtlerindir. TCye sahip cikmak solun görevi degildir. Solun görevi ezilenlere sahip cikmak, dogru sözcülügünü üstlenmek, cikarini savunmaktir, devletin cikarini savunmak degildir. TCyi savunmak, cikarini gözetmek, yikili$ini önlemeye cali$mak Kürdün görevi degildir, fa$istin ve kölenin görevidir. Özgür insanin i$i degildir.

kürdistan kürtlerindir sözü tek ba$ina bence biraz hurriyetteki türkiye türklerindir sözünü andiriyor. bu anlamda biraz eksik oldugunu kürdistanda ya$ayan che$itli azinliklardan insanlarin görmezden gelmesine yol achtigi ichin insanin ichini burkuyor. $üpesiz biz nasil yillarca hurriyetteki slogana kar$i chikiyorsak biz kürtler olarak türklerden daha demokrat ve insan haklarina saygili oldugumuzu bili yoruz bugün güney kürdistanda che$itli azinliklarin kültürleri garanti altina alinmi$ ve onlara okullar achilmi$tir tüm dünya biliyorki güneyin ula$tigi demokrasi anlayi$i tc devleti belki 50 yil sonra ula$amiyacaktir.bunu yabancilar söylemekte.biz ezilmi$ sömürgenin altinda bir baskiya ve despotluga ugradigimiz ichin bizim le sömürgeci devlet anlayi$i arasinda daglar kadar fark olacaktir. kürdistan halki sömürge zincirlerini kirdiktan sonra kürdistanda ya$ayan arap ermenitürk vb gibi azinlikarin gelecegini tarihini kültürünü garantiye alacak bir politika izleyecektir chünkü ba$ka insanlari ezen insanlar hich bir zaman özgür olamazlar.insanlarin yaradili$tan dogan haklari onlarin kutsal haklaridir hich kimse tarafindan dokunulmamalidir.KÜRDISTAN KÜRTLERIN OLDUGU KADAR TÜM HALKININDIR YANI AZINLIKTA OLAN INSANLARIMIZINDIRDA.I$TE BIZIMLE SÖMÜRGECI GAZETE HURRIYETLE ARAMIZDAKI FARK BUDUR ZORBALIK IRKCHILIK SÖMÜRGECILIK YENILGIYE ÖZGÜRLÜK DEMOKRASI VE KÜRDISTAN HALKI ZAFERE ULA$ACAKTIR.BU KACHINILMAZDIR......silav u rez biminin xwe$iyeda $ev ba$

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.