بازبدە بۆ ناوەڕۆکی سەرەکی

Ji : Sazimana Xelkî Kurmanj a Xorasanê Dr. Afrasiab Shekofteh

Ji : Sazimana Xelkî Kurmanj a Xorasanê
Bi : Kongira Netewa Kurd li Kurdistanê (Hewlêr)
Wer ku li giştan bi zelalî dîyar e bi hal û rewşên ku hîn li hinek ji qismên Kurdistanê
hene loma jî organên sîyasî ên kurdî li van qisman navend û meqerên resmî li nav
xelkî xwe tunin, mina kurdistana rojhelat û menteqa bakûra xorasanê, û ev bûye
sebeb ku xebatên hêjmarî, hêjayî û hêzên mirovî ên van organan jî li menteqê zelal
û eşkere nebe. Ji bo vîya jî hin ji hizb û organên sîyasî li rojhilat ku destgahên
ragihandinê (dîtinî , guhdarî) hene carina bi şîveyên teng-bînî û bi teblîqên nasalim bi
şikilên cûrbicûr dixwazin ên din ji holê derxin, ku ev ji exlaqa sîyasî nine.
Li van rojana (royana) rûniştineke destpêkî a “ Kongira Netewa Kurd “ li navenda
seroktîya herêma Kurdistanê li şehrî selahedîn bi hazir bûna Hizb û Organên sîyasî
ên beşên cûrbicûrî Kurdistanê çêbûye. Mixabin li vê konfiransa netewa kurd hewl
dane ta beşin ji netewa kurd yani tîke netewa kurd a bakûra xorasanê bi narewayî ji
holê derxinin. Sazimana Xelkî Kurmancî Xorasan vê hereketa layîq û hêjayî netewa
kurd nabîne.
Mîna ku dîyar e hevalên azîz ên parên cuda ên Hizbên Demokrat û Komale yani
cenabên Mistefa Hicrî, Xalid Azîzî, Omer Îlxanîzade, Îbrahîm Elîzade û Ebdulah
Mohtedî berî civîna destpêkî a konfiransa netewa kurd li şehrî Koyê bi rûniştineke
hevalî û bê hazir bûna organên din ên rojhilat û bakûra xorasanê biryarek xeyrîdemokratîk
girtine, ku bi xeynî van azîzan, organên dinî sîyasî ku li wir nebûne li “
komîta çêkirina konfiransa netewî “ ti şûn tunin.
Û hem jî li ev rûniştina destpêkî qerar va bûye ku komîta çêkirinê ji 21 kesan ji her
çar parçên kurdistanê û ewropa û menteqa bakûra xorasnê bin. Ev komîta tedaroka “
Kongira Netewa Kurd “ dibîne û karên wê bi cîh tine. Ji ev 21 kesana, para
Kurdistana rojhilat (ji menyeqa Wermîye girtî heta Îlam û Kirmanşan û Loristanê) û
Kurdên Bakûra Xorasanê, 5 kes in. Hema çewa hilbijartina van 5 kesan nazelal,
xeyrî-demokratîk û li paş perdê veşartî ye.
Em li vê qinyat û bawera ne ku bare xwar nagêje ser menzîlê, loma jî minasib e ku
gişt Hizb û Organên sîyasî ên rojhilat û bakûra xorasanê bi şîwêk demokratîk û
dostane û bi rêz li mafên hevdu danîn ku ber bi exlaqa sîyasîya mafdarî a sazîyên
sîyasî jî ye û bi gotûbêjek navhevî li vê bara bigihêjine hevnêrînek minasib taku bi
mafên xelkî kurd li gişt deran rêz bêbe girtin.
Dr. Afrasiab Shekofteh
Berpirsê Sazimana Xelkî Kurmanj
25/07/2013
www.kurmanj.org

Şîroveyeke nû binivisêne

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.