Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 13 July 2009

[center][b][color=#663300]Navên gund û bajerokan li herêma (mentiqa) Efrînê (Kurdaxê) bi kurdî û 'arabî bi tev hejmara niştîvanan (sala 2007) û navên deverên (naÄ¥iyayên) wana.[/color]

List of names of villages and towns in the Kurdish region of Afrin (Kurd-Dagh) in Syria in Kurdish and Arabic with relative population size (year 2007) and the name of the associated administrative district.

أسماء القرى في منطقة عفرين (جبال الكورد) بالكوردية والعربية مع عدد السكان لعام ٢٠٠٧ و أسماء المراكز اﻻدارية (النواحي) لها

Liste der Namen der Dörfer und Orten in der kurdischen Region Afrin (Kurd-Dagh) in Syrien in Kurdisch und Arabisch mit jeweiliger Einwohnerzahl (Jahr 2007) und Name des dazu gehörigen Verwaltungskreises.[/b][/center]

[center][img]http://4.bp.blogspot.com/_CJKjhMd9KE0/SlJS3YUCY0I/AAAAAAAAA6M/f-V-Qy2rG…]

1. Alemdara ('Elemdaran) علمدار 823 Reco (Rajo)

2. Abû Ke'b أبو كعب 235 Cindirês (Jindires)

3. Altaniya ('Eltaniya) Reco (Rajo)

4. Anqelê أنقلة 2085 Şiyê (Shiye)

5. Aqîbê ('Eqîbê) عقيبه 1040 Afrin (Efrîn)

6. Arindê أرندة / المزينة 2544 Şiyê (Shiye)

7. Aşkê Şerqî (Aşkan Rohatî) أشكان شرقي 1235 Cindirês (Jindires)

8. Aşkê Xerbî (Aşkan Rovayî) اشكان غربي 1148 Cindirês (Jindires)

9. Atmana (Atemana, 'Etmana) عطمانلي 2085 Reco (Rajo)

10. Avrezê (Afrazê, Avrazê) أبرز 823 Mobetan (Me'betlî)

11. Axcelê آغجلة / البياضة 1045 Cindirês (Jindires)

12. Bablîtê بابليت 164 Afrin (Efrîn)

13. Baflorê بافللور / الزهرة 1589 Cindirês (Jindires)

14. Baliya (Baylan Bilbilê) بالي كوي / بالي 1075 Bilbilê (Bulbul)

15. Banîkê (Banîkan) بانيك / بان 418 Reco (Rajo)

16. Basilê باصلحايا 512 Afrin (Efrîn)

17. Basûfanê (Paswanê) باصوفان 901 Afrin (Efrîn)

18. Basûtê (Basote) باسوطه 2389 Afrin (Efrîn)

19. Baziyê (Baziyan) بازيانلي /البازية 171 Şiyê (Shiye)

20. Be'dina (Behdînan, Be'dinlî) بعدنلي 5384 Reco (Rajo)

21. Bêlê (Bêlanê) بيلان كوي / بيلان 1517 Bilbilê (Bulbul)

22. Bênê أبين 1142 Afrin (Efrîn)

23. Beradê براد 1229 Afrin (Efrîn)

24. Berbenê (Berdendê) بربند 1615 Reco (Rajo)

25. Berkaşê بركشلي / بركشة 436 Bilbilê (Bulbul)

26. Bêxçe باقجة قوناق / قوناق 739 Bilbilê (Bulbul)

27. Bi'îyê باعي 626 Afrin (Efrîn)

28. Bîbeka (Bîbekan) بيبك أوشاغي / الطفلة 1312 Bilbilê (Bulbul)

29. Bilbilê (Bulbul) بلبل 4815 Bilbilê (Bulbul)

30. Bilêlko بلاليكو / بلاليه 2048 Reco (Rajo)

31. Bircê Abd-Allo برج عبدالو 1224 Afrin (Efrîn)

32. Bircê Ĥêdrê برج حيدر 616 Afrin (Efrîn)

33. Bircikê (Bircê Kemoşê) كموش برج / برج كوش 647 Cindirês (Jindires)

34. Bitêtê بتيته ( مزرعة ) 54 Afrin (Efrîn)

35. Brîmce برمجه / برماجه 2052 Mobetan (Me'betlî)

36. Cela (Celalan) جيلانلي / الغزلان 947 Reco (Rajo)

37. Celemê جلمه 3705 Cindirês (Jindires)

38. Çençeylan جنجلي 1369 Reco (Rajo)

39. Çeqela Jêrîn جقاللي تحتاني / وادي الثعالب 694 Şiyê (Shiye)

40. Çeqelê Cûmê جقللي جوم/ جوم 1225 Cindirês (Jindires)

41. Çêqilme جلقمه 258 Reco (Rajo)

42. Çeqmaqê Piçok (Çeqmaqan) جقمق صغير/ صوان صغير 714 Reco (Rajo)

43. Çeqmaqê Mezin (Çeqmaqan) جقحق كبير/ صوان كبير 3360 Reco (Rajo)

44. Çerxûta (Çerxûtan) جرختلي 373 Reco (Rajo)

45. Çetelê (Zaretê) جتل زيارة/الزيارة 1009 Afrin (Efrîn)

46. Cidêdê جديدة ( مزرعة ) 122 Afrin (Efrîn)

47. Cilbirê جلبل 461 Afrin (Efrîn)

48. Cindirês (Cindrêsê; Jindires) جنديرس 11054 Cindirês (Jindires)

49. Çobana (Çobana Cindrêsê) جوبانلي 474 Cindirês (Jindires)

50. Çobana (Çobana Reco) جوبانلي / الراعي 577 Reco (Rajo)

51. Çolaqa (Çolaqan) جولقان / جلق 1557 Cindirês (Jindires)

52. Çomazne (Çomaznê, Comaznê) جومازانلي / البلوطيه 244 Mobetan (Me'betlî)

53. Coqê (Ciwêqê) جويق / الخضراء 1131 Afrin (Efrîn)

54. Cûmkê (Cûmê) جومكه / الجميله 28 Afrin (Efrîn)

55. Dargirê داركير / دار كبير 3199 Mobetan (Me'betlî)

56. Dela داليانلي / الداليه 437 Mobetan (Me'betlî)

57. Dêrbelûtê دير بلوط 771 Cindirês (Jindires)

58. Dêwê Jêrin (Dêwê Ĥoko) ديوان تحتاني 410 Cindirês (Jindires)

59. Dêwê Jorîn ديوان فوقاني 604 Cindirês (Jindires)

60. Dêwrîş (Derwîşan) درويش أوبه سي /الدرويشية 1071 Reco (Rajo)

61. Dîkê (Dîkan) ديك أوبه سي / الديك 942 Bilbilê (Bulbul)

62. Dodo ضوضو 1751 Reco (Rajo)

63. Dumilia (Dumbilê) دومبللي / الأمسية 2183 Reco (Rajo)

64. 'Ebûdanê عبودان 615 Bilbilê (Bulbul)

65. 'Edema ('Ademan) أده مانلي / اده 1159 Reco (Rajo)

66. 'Efrîn (Afrin) عفرين 36562 Afrin (Efrîn)

67. 'Elî Bîskê علي بسكي / العلياء 573 Reco (Rajo)

68. 'Elî Kera عليكار / علي الأطرش 731 Bilbilê (Bulbul)

69. 'Emara (Anbaran) أنبارلي / أنبار 663 Mobetan (Me'betlî)

70. 'Ên Darê (Ain Dara, Ayin Darê) عيندارة 248 Afrin (Efrîn)

71. 'Enabkê ('Inabkê, Anabkê) أناب 879 Afrin (Efrîn)

72. Ên-Ĥecerê Şerqê (Ayin Ĥecer Rohat) عين الحجر 1375 Mobetan (Me'betlî)

73. Ên-Ĥecerê Xerbî (Ayin Ĥecer Rova) عين الحجر Mobetan (Me'betlî)

74. 'Ereb Şêxo عرب شيخو / شيخ العرب 393 Mobetan (Me'betlî)

75. 'Ereba ('Ereb Uşaxî, 'Ereban) عرب أوشاغي / أولاد العرب 3409 Mobetan (Me'betlî)

76. 'Eşqîbarê (Qîbarê) عرش قيبار / الهوى 743 Afrin (Efrîn)

77. 'Eşûnê ('Eşûn) عشونة /عشاني 645 Bilbilê (Bulbul)

78. Fafirtînê فافرتين 507 Afrin (Efrîn)

79. Feqîran (Qerebaş) فقيران/قره باش/ الرأس الأسود 1726 Cindirês (Jindires)

80. Firêriyê (Firêrkê, Firêrkan) فريرية 1594 Cindirês (Jindires)

81. Gazê (Gazê) تبه كوي / تليلة 735 Reco (Rajo)

82. Gazê (Gezê) غازي تبه / تل غازي 51 Afrin (Efrîn)

83. Gemrûkê (Gemrok) كمروك / الجمركية 2860 Mobetan (Me'betlî)

84. Gewenda (Gawinda) كاونده / البتراء 2704 Reco (Rajo)

85. Gewrika (Gewrikan) كاوركان / الفسحة 2417 Cindirês (Jindires)

86. Gobekê Gulîka الصرة 1433 Mobetan (Me'betlî)

87. Goliyê Jêrin كوليان تحتاني / ضحاك ت 549 Reco (Rajo)

88. Goliyê Jorin كوليان فوقاني / ضحاك ف 739 Reco (Rajo)

89. Gorda (Gordan) كوردانلي / كوردان 1370 Cindirês (Jindires)

90. Gundê Çiyê طاغ أوبه سي / الجبليه 895 Reco (Rajo)

91. Gundê Ĥesen حسن كلكاوي / الحسنية 560 Reco (Rajo)

92. Gundê Ĥeyatê الحياة 526 Mobetan (Me'betlî)

93. Gundê Kerê صاغر أوبه سي / صاغر 1170 Bilbilê (Bulbul)

94. Gundê Kurdo هاي أوغلي / العالية 570 Bilbilê (Bulbul)

95. Gundê MeÄ¥ê Reco (Rajo)

96. Gundê Selo سلو / سليمانية ( مزرعة ) 499 Mobetan (Me'betlî)

97. Gundê Şêx شيخلر أوبه سي / الشيوخ 593 Reco (Rajo)

98. Gundê Mezin ﮔندي مازن / الكبيرة / بيوك أوبة /ذوق الكبير 109 Afrin (Efrîn)

99. Ĥec Bila حاج بلال 569 Şiyê (Shiye)

100. Ĥec Ĥesena حاج حسنلي / حاج حسن 1399 Cindirês (Jindires)

101. Ĥec Îskenderê حاج اسكتدر 1176 Cindirês (Jindires)

102. Ĥec Qasma حاج قاسملي / حاج قاسم 580 Mobetan (Me'betlî)

103. Ĥec Xelîl حاج خليل 4156 Reco (Rajo)

104. Ĥecîka (Ĥecîkan) حجيكانلي / الحجيج 414 Reco (Rajo)

105. Ĥecilerê حاجيلر / الحجاج 1429 Cindirês (Jindires)

106. Ĥêkiçê هيكجه / بدر 1110 Cindirês (Jindires)

107. Ĥemamê حمام 3175 Cindirês (Jindires)

108. Ĥemêlkê جميلك / جميل 550 Cindirês (Jindires)

109. Ĥemlorik (Gundê Ĥebo) حملورك / الدفلة / حبو 824 Mobetan (Me'betlî)

110. Ĥemo Reco (Rajo) حمو راجو 673 Mobetan (Me'betlî)

111. Ĥesen Dêra حسن ديرلي / دير حسن 1986 Bilbilê (Bulbul)

112. Heyama هياملي / النور 939 Bilbilê (Bulbul)

113. Holîlê (Holîlkan) هوليلو / هليل 801 Reco (Rajo)

114. Hopka (Hopkan) هوبكانلي / القادرية 685 Reco (Rajo)

115. Ĥucmala (Ĥeceman) حجمانلي / حوجمان 767 Reco (Rajo)

116. Îska (Îskan) إسكان 1116 Afrin (Efrîn)

117. Kaxrê (Kaxirê) إيكي آخور / ياخور 4163 Mobetan (Me'betlî)

118. Kefer Betrê كفر بطرة 63 Afrin (Efrîn)

119. Kefer Mizê كفر مز 466 Afrin (Efrîn)

120. Kefer Nebo كفر نبو ( مزرعة ) 140 Afrin (Efrîn)

121. Kefer Sefrê كفر صفرة 4234 Cindirês (Jindires)

122. Kefer Şîlê كفر شيل 271 Afrin (Efrîn)

123. Kefer Zîtê كغر زيت 727 Afrin (Efrîn)

124. Keferdelê Jêrîn كفردلي تحتاني1 282 Afrin (Efrîn)

125. Keferdelê Jorîn كفردلي فوقاني2 198 Afrin (Efrîn)

126. Kêl Îbo كيل إيبو / الأقرع 343 Mobetan (Me'betlî)

127. Kêla (Kêlanê) كيلانلي /السمحة 1256 Bilbilê (Bulbul)

128. Ke'nê Gewrkê شيخ عبدالرحمن 1059 Cindirês (Jindires)

129. Kersanê كرسنطاش 148 Afrin (Efrîn)

130. Kîbaşînê كباشين 583 Afrin (Efrîn)

131. Kifêrê كفير 213 Afrin (Efrîn)

132. Kîlana كيلانلي / الملساء 227 Şiyê (Shiye)

133. Kîmarê كيمار 660 Afrin (Efrîn)

134. Kokana Jorîn كوكان / الجزرونية 2141 Mobetan (Me'betlî)

135. Kokebê كوكبة 173 Afrin (Efrîn)

136. Kora (Koran) كوران 1911 Cindirês (Jindires)

137. Kosa (Kûsan) كوسانلي 1105 Reco (Rajo)

138. Kotana (Kutana, Kitana) كوتانلي / المدلله 2409 Bilbilê (Bulbul)

139. Kum Reşê كمرش / الطاقية 706 Reco (Rajo)

140. Kûra (Kûran) كوران 986 Reco (Rajo)

141. Kurê (Kirrê, Kurrê) كري / النصر ( مزرعة ) 502 Reco (Rajo)

142. Kurkê Jêrin (Kurrkan Jêrîn) كوركان تحتاني/ الظاهرة الدنيا 970 Mobetan (Me'betlî)

143. Kurkê Jorin (Kurrkan Jorîn) ) كوركان فوقاني / الظاهرة العليا 1446 Mobetan (Me'betlî)

144. Kurzêlê قرزيحل 1548 Afrin (Efrîn)

145. Kurzêlê كورزيل / السعيدة 765 Bilbilê (Bulbul)

146. Mabeta (Mobetan, Me'betlî) المعبطلي 7757 Mobetan (Me'betlî)

147. Maratê معراته 1134 Afrin (Efrîn)

148. Maseka (Mosekan) ماسكانلي/ ماسيكان 2107 Reco (Rajo)

149. Me'mila (Mamilan, Ma'mila Uşaxî) معمل اوشاغي 3601 Reco (Rajo)

150. Medaya مدايا 40 Cindirês (Jindires)

151. Mehmediyê محمدية 327 Cindirês (Jindires)

152. Memalê Mezin (Memalan Mezin) ماملي Reco (Rajo)

153. Memalê Pçok (Memalan Piçok) ماملي / الثدي 1833 Reco (Rajo)

154. Mêremînê مريمين 810 Afrin (Efrîn)

155. Me'riskê معرسة الخطيب 655 Afrin (Efrîn)

156. Merîwanê Jêrîn مرونة تحتاني 750 Cindirês (Jindires)

157. Merîwanê Jorîn مرونة فوقاني 594 Cindirês (Jindires)

158. Me'serkê (Me'sarkê) معصرجق / المعصرة 1003 Mobetan (Me'betlî)

159. Meydan Ekbez (Meydan Akpas, Stasûnê) ميدان اكبس 1275 Reco (Rajo)

160. Mile Xelîla (Dukanê) منلا خليل / دوكان /شيخ خليل 571 Cindirês (Jindires)

161. Mîrkan (Gundê Ĥusê, Ĥemtato, Mîrka) ميركان / الأميرية 3142 Mobetan (Me'betlî)

162. Miskê مسكة 1452 Cindirês (Jindires)

163. Mist Eşûra مستو عاشور/ عاشور 513 Mobetan (Me'betlî)

164. Mistikan مستكانلي / مستكان 583 Şiyê (Shiye)

165. Mixarciqê مغارجق / مغار 928 Şiyê (Shiye)

166. Mûskê (Mûskan) موسيك اوبه سي / موسيه 2660 Reco (Rajo)

167. Nisriyê نسرية 1012 Cindirês (Jindires)

168. Obê (Obê Baliya, Obekan) بك أوبة سي / أوبة 1180 Bilbilê (Bulbul)

169. Penêreka (Penêrekan Reco) بندرك / القلم 77 Reco (Rajo)

170. Penêreka (Penêrekan) بندرك /بنيرك /القلم 786 Bilbilê (Bulbul)

171. Qarşiqa قارشق 215 Bilbilê (Bulbul)

172. Qaşa قاش أوغلي / الحاجب 705 Bilbilê (Bulbul)

173. Qenterê (Qentarê) قنطرة 2065 Mobetan (Me'betlî)

174. Qere Baba (Qara Baba) قره بابا / السوده 967 Reco (Rajo)

175. Qermîliqê (Qermîliqan) قرة متلق / الخزفية 2775 Şiyê (Shiye)

176. Qêsim (Gundê Qêsim) جتال قويو / البئرين 1749 Reco (Rajo)

177. Qestelê قسطل مقداد / شرقانلي / المشرقة 402 Bilbilê (Bulbul)

178. Qîlê قيلة 557 Cindirês (Jindires)

179. Qiri Golê (Qirî Golê) قوري كول / اليابسة 2377 Bilbilê (Bulbul)

180. Qitraniyê قطرانلي / قطران 131 Mobetan (Me'betlî)

181. Qizil Başê (Kumsorê) قزلباش / الرأس الأحمر 872 Bilbilê (Bulbul)

182. Qopê (Ĥemşelek) حمشلك / حمشو 1652 Reco (Rajo)

183. Qornê قورنة 1467 Bilbilê (Bulbul)

184. Qorta (Qortan; Qortan Uşaxî) قورت أوشاغي / هوزان 1361 Bilbilê (Bulbul)

185. Qota (Qotan) قوطانلي / قوطان 2194 Bilbilê (Bulbul)

186. Qude (Kude) قوده كوي / المرتفعة 1824 Reco (Rajo)

187. Qujûma (Qucemana) قوجه مان / الضخم 1229 Cindirês (Jindires)

188. Qurbê قوربة 298 Cindirês (Jindires)

189. Reco (Rajo) راجو 4231 Reco (Rajo)

190. Remedena رمضانلي / رمضان 707 Cindirês (Jindires)

191. Remediyê رماديه 829 Cindirês (Jindires)

192. Rotenk روتنك 10 Afrin (Efrîn)

193. Ruta (Rutan, Rûtkan) روطانلي / المعزولة 768 Mobetan (Me'betlî)

194. Şadêrê شيح الدير 714 Afrin (Efrîn)

195. Sariya صاري أوشاغي / الصفراء 1200 Mobetan (Me'betlî)

196. Satê ساتي أوشاغي / الصاتي 1390 Şiyê (Shiye)

197. Satya صاتيان / العطية 1008 Mobetan (Me'betlî)

198. Şediya (Şediyan) شديانلي 446 Reco (Rajo)

199. Seholcikê سعولجك / السهلية 1062 Şiyê (Shiye)

200. Sêmala (Sêmalkan) سيمالك / الئلائية 2661 Reco (Rajo)

201. Sêmalka سه مالك / السمال 964 Mobetan (Me'betlî)

202. Senarê سنارة 2753 Şiyê (Shiye)

203. Şerenlê (Şehranê) شهرانلي 72 Afrin (Efrîn)

204. Şêrqiya شرقانلي / شرقان 1144 Bilbilê (Bulbul)

205. Şewarxa شوارغة الأرز 383 Afrin (Efrîn)

206. Şewarxa Gûzan شوارغة الجوز 1095 Afrin (Efrîn)

207. Sêwiya أوكسزلي / اليتيمه 813 Mobetan (Me'betlî)

208. Şêx Bila شيخ بلال (مزرعة) 447 Reco (Rajo)

209. Şêx Çeqelî شيخ جقاللي(جقاللي) تل الثعالب 1603 Şiyê (Shiye)

210. Şêx Kêlê شيخ كيلو / الشيخ الأقرع 752 Mobetan (Me'betlî)

211. Şêx Mihemed شيخ محمدلي 1033 Reco (Rajo)

212. Şêx Ûtka (Hîtkan) شيخ هيتكو / الشيخاني 1013 Mobetan (Me'betlî)

213. Şêxorzê (Cyrrhus, Sêxorzê, Nebî Horî) شيخ خروز / ( خوروس) 2854 Bilbilê (Bulbul)

214. Şeytana (Rehmana) رحمانيه 1030 Mobetan (Me'betlî)

215. Shiyê (Shiye) شيخ الحديد 10098 Şiyê (Shiye)

216. Sifriyê سفرية 364 Cindirês (Jindires)

217. Si'iriya (Sihriyan) سعريانلي / السعرة 820 Bilbilê (Bulbul)

218. Sindiyankê سنديانكي/ زندة كان / زندة 584 Cindirês (Jindires)

219. Şingêlê (Şinkêlê) شنكيل / شنكل 719 Bilbilê (Bulbul)

220. Şîtka (Şîtkan, Şîrkan) شيركانلي / شيركان 1407 Mobetan (Me'betlî)

221. Şorbe شوربة أوغلي / الشوربة 1167 Mobetan (Me'betlî)

222. Sorkê (Sorkan) سورك / سور 96 Reco (Rajo)

223. Soxĝanekê صوغانة / البصليه 311 Afrin (Efrîn)

224. Til Ĥemo تل حمو 268 Cindirês (Jindires)

225. Til Silorê تل سلور 750 Cindirês (Jindires)

226. Til Tawîlê تل طويل 211 Afrin (Efrîn)

227. Tilifê تلف 200 Afrin (Efrîn)

228. Tirmîşa (Tirmûşan, Tirmişkan ) درمشكانلي / درمش 2230 Şiyê (Shiye)

229. Topel MeÄ¥mûd محمود أوبه سي / المحمودية 177 Bilbilê (Bulbul)

230. Turindê (Tirindê) طرندة / الظريفه 706 Afrin (Efrîn)

231. Ubila أبل أوشاغي / آبل 915 Bilbilê (Bulbul)

232. Uga ('Ukan) عوكانلي / عوكان 2561 Bilbilê (Bulbul)

233. 'Umera ('Omeran) عمر اوشاغي 1054 Reco (Rajo)

234. Welîklî واليكلي / الولي ( مزرعة ) 425 Reco (Rajo)

235. Xalta (Xaltan) خالتان / خالديه 26 Afrin (Efrîn)

236. Xaziyana Jêrîn خازيان تحتاني 896 Mobetan (Me'betlî)

237. Xaziyana Jorîn خازيان فوقاني 679 Mobetan (Me'betlî)

238. Xelîlaka (Xelîlankan) خليلاك أوشاغي / الخليل 2147 Bilbilê (Bulbul)

239. Xelîlê Kalko خليل كولكو / الوردية 1486 Şiyê (Shiye)

240. Xelnêrê خلنير / النيرة 122 Afrin (Efrîn)

241. Xeltê Şerqî خالطان شرقي 1221 Cindirês (Jindires)

242. Xeltê Xerbî خالطان غربي 997 Cindirês (Jindires)

243. Xerza (Xerzan) خرزان 712 Cindirês (Jindires)

244. Xezîwê (Xezwê) غزاويه 1413 Afrin (Efrîn)

245. Xidiriya (Xidiran) خضريانلي / خضر 2708 Bilbilê (Bulbul)

246. Xilalka (Xilalkan) صولاقلي / المروية 3491 Bilbilê (Bulbul)

247. Xurêbkê (Xirabkê) خربة الحياة 654 Afrin (Efrîn)

248. Yalanqozê (Reyhanê) ) يلانقوز / الريحان 1763 Cindirês (Jindires)

249. Zêdiyê زيادية 444 Afrin (Efrîn)

250. Zelaqê زلاقة 36 Cindirês (Jindires)

251. Ze'rê (Za'rê) زعرة 1650 Bilbilê (Bulbul)

252. Zerka (Zerkan) زركانلي / المطله 804 Reco (Rajo)

253. Zivingê عشونة / زفنك 397 Bilbilê (Bulbul)

[center]© 2001-2009 ABDALLAH OSMAN - weşanvan, Berlin.

[b]Têbînî:[/b] Navên dorî 100 gund û cihên din li Kurdaxê hene, lê di vê rêzkê ne bicih in. Her kes dikanê van navên gundên Kurdaxê bixwîne, bikolîne û di xebatên baştir û fereh tir de bikarbihîne

URL: http://de.geocities.com/abd.osman/afrin.htm.
http://abdallah-osman.blogspot.com/
.........................................[/center]

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.