Ana içeriğe atla

İŞİD VE KÜRD SAVAŞINDAN ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLER

Aso Zagrosi

İşid’ın Kürdlere karşı saldırısının ortaya çıkardığı gerçekler

1) İŞİD Kürdistan’a karşı saldırıya geçmesinden sonra hiç kimse tarafından gizlenmeyecek bir biçimde Kürdlerin ulusal çıkarlar temelinde değil, siyasal partilerin çıkarları temelinde örgütlendiğini ortaya çıkardı.

2) Kürdler, partilerin dar çıkarları temelinde örgütlendiğinden dolayı, Kürdistan’ın savunması için ulusal bir ordudan ve kendisini zor koşullarda savunabilecek ekonomik alt yapıdan yoksundu... Kürdistan’daki iç pazar çökmüş ve Kürdler Türkiye ve İran gibi Kürd düşmanı sömürgeci devletlere mahkum edilmişti.

3) Kürd partilerinin kendi aralarındaki sorunlar, Kürdistan’ı siyasi ve askeri olarak parçalamış, Kürd partilerini Türk ve Fars devletlerine mahkum etmişti.

4) KDP’nin yıllardan beri dışarıya açılmak amacıyla Türk devletiyle girdiği ekonomik, siyasi ve diplomatik ilişkiler, Hewlêr ve tüm Güney Kürdistan kazanımları İŞİD tarafından tehlikeye düştüğü bir ortamda , Türkiye’nin hiç bir şey yapmamasıyla birlikte çöktü..... KDP’nin esas yumurtalarını Türklerin sepetine koyması hem Irak merkezi Şii hükümetiyle, hem İran ile ve hem de Suriye yönetimi ile tüm ilişkilerinin kopmasına neden oldu... Türkiye, Sünnilere dayalı Ortadoğu’da Yeni Osmanlı bir stratejiye sahip olduğundan dolayı bölgede faaliyet gösteren tüm İslami teröristlere her türlü yapıyor ve Kürd kazanımlarını süreç içinde ortadan kaldırmayi hedefliyor... Bunun için de Suriye ve Irak’da Sünni Arapları iktidara taşımak istiyor... Türkler’in yol haritasında Kürdlere fazla bir yer yok..

5)YNK ise İran ve Irak Şii eksenine oynadı ve partilerinin varlığını ve çıkarlarını bu eksene bağladı. İran İŞİD savaşının hemen başından itibaren YNK’ye yardım etmeye başladı. İran güçleri Mexmur , Diyala ve Kerkük mıntıkasında Kürdlere yardım ettiler..

İran’ın Kürdlere yapmış olduğu bu yardım YNK dahil bir dizi Kürd çevresi tarafından yanlış bir şekilde okunuyor. İran, Suriye ve Irak Merkezi Şİİ hükümetleri İŞİD’ın doğrudan saldırıları altındaydılar.. İŞİD, Bağdat ve Şam’ı ele geçirdiği zaman İran’ın kolu ve kanadını kıracaktı... Bundan dolayı İran İŞİD’ın bölgedeki savaşını kendi Ulusal ve Bölgesel Güvenliğinin tehlike olarak gördü ve hemen harekete geçti.. İran Kürdlerin ulusal çıkarlarını gözetleyerek değil, kendi bölgesel sömürgeci çıkarlarını korumak için Kürdlere yardım etti.

6) Kürdlerin kendi aralarındaki parçalanmışlıkları, ne İran’a , Irak merkezi iktidarına ve ne de Kürdistan’ın geleceğine dair ulusal bir stratejileri olmadığından dolayı Kürdler çok zayıf bir şekilde yeniden Bağdat yolunu tutular. ABD ve BM’lerin baskısı da burada önemli bir rol oynadı..

7)İŞİD’ın Kürdistan’a karşı saldırısı bir başka gerçekliği ortaya çıkardı.. Kürdler bağımsız bir devlete sahip olmadıkları sürece her zaman jenositlere hazır olmalılar.. Şengal’da ve Kobanê de yaşanan gerçekler bunun açık bir örneğidir. Kürdler yalnızca Türkiye, İran, Irak ve Suriye gibi sömürgeci devletlerin saldırılarına değil, aynı zamanda İŞİD gibi bölgesel devletlerin yardımını alan bir gücün saldırılarına ve jenosidine de açıklar.

8)İŞİD’ın Şengal, Mexmur, Celawla, Rabia ve Kobanê’ye yönelik saldırı ve katliamları tüm dünyanın dikkatlerine Kürdistan üzerine çekti. Kürd Meselesi sadece dünya devletlerin gündemine değil, dünyanın tüm siyasal partilerin, grupların, aydın çevrelerin gündemine girdi ve tartışıldı.. Güney Kürdistan yönetiminin Kürdistan’da farklı etnik, dinsel ve mezhepsel yapılara karşı gösterdiği tolerans ve barış içinde birlikte yaşama çabaları tüm dünyanın sempatisini kazanıyor. Kürdler esas olarak Müslüman bir halk olmasına rağmen Hemrin’den Kobanê’ye kadar farklı yaş gruplarından kadınlı ve erkekli çağdışı İslami Devletine karşı giriştikleri savaş tüm demokratik dünyanın sevgi, saygı ve sempatisini kazandılar.

9) Güney Kürdistan Hükümeti, dünyanın bir çok devletinden Irak Merkezi Hükümetine onayına bağlı da olsa askeri ve lojistik destek aldılar. Irak merkezi hükümeti Irak üzerinde kontrolünü yitirmesine rağmen, hala Kürdlerin eline ağır silahların geçmesine karşı ve Kürdistan’da askeri üslerin kurulmasına karşıdır.... Bu handikaba rağmen Güney Kürdleri yardım alabiliyorlar. Güney Kürdistan’a hala tam olarak Ulusal Bir Ordu olmadığından, savaşın bir boyutu partilere bağlı askeri güçler tarafından yürütülüyor. İster istemez gelen askeri yardımların savaş cephelerine aktarılması meselesinde tartışmalara neden oluyor. Fakat, Kürdistan Peşmerge Bakanı’nın KDP ve YNK gibi askeri güçleri olmayan Gorran Hareketinde olması büyük bir şanstır.. Peşmerge Bakanı sürekli olarak Ulusal ve Vatani Kürdistan Ordusunu ön plana çıkarıyor ve pratik adımlar atmaya çalışıyor.

10) İŞİD’ın Kürdistan’a yönelik savaşı PKK ile Türk devleti arasında yürütülen “görüşme ve müzakerelerin” içi boş, Kürdleri oyalamaktan , Kürd dinamiklerini tüketmekten ve Kürd meselesini zamana yayarak çürütmekten başka hiç bir işe yaramadığını ortaya çıkardı.

11) Kobanê halkı bir aydan beri İŞİD katil sürülerine karşı gösterdiği destansı direnişiyle yenilgi de alsa, “Batı Kürdistan yoktur!!!! Suriye’deki Kürdler göçmendir!!! Suriye Kürdleri sadece diğer parçalardaki mücadelelerin lojistik destekçisi olduğu” tezlerini yerle bir etti ve Kürdlerin o toprakların gerçek sahipleri olduğunu ortaya çıkardı.

12)Kobanê halkının direnişi dünyada büyük bir sempati kazanmasına rağmen, hala bu güne kadar Batı güçlerinden askeri destek görmemelerinin nedeni PKK ve YPG’nin İran, Suriye ve Irak Şİİ ekseninden yer almasının önemli bir payı vardır. Kobanê bir aydan beri 3 tarafdan İŞİD tarafından kuşatılmıştır. Türk devleti bir dizi askeri güçlerini sınıra yığmış, Kobanê dirinişe gidebilecek tüm askeri yardımları engelliyor ve Kobanê direnişlerinin katliama uğraması bekliyor.. Türk devleti Kobanê gerçekliğinde gerçek yüzünü ortaya koymuş, İŞİD saflarında yerine alarak Kobanê île dayanışma içinde olan Kuzey Kürdistan göstericilerinden otuzun üzerine Kürdü öldürdü.

13) İŞİD’ın Kürdistan’a yönelik saldırısı bir başka gerçekliği daha ortaya çıkardı. Uçak ve ağır silah olmadan Kürdler kendi vatanlarını dış saldırılara karşı koruyamazlar.. Eğer Amerika Şengal ve Mexmur’dan sonra hava saldırılarıyla İŞİD’a cevap vermemiş olsaydı Hewlêr düşerdi ve Kobanê de bu kadar direnemezdi.

14) Eğer bu gün Irak ve Suriye’de merkezi iktidarlar hakimiyetlerini yitirmemiş olsaydılar, iktidar boşluğu olmamış olsaydı Kürdlerin yapılan hava ve diğer askeri yardımlar olmayacaktı… Enfal operasyonlarında ve Halepçe katledilen Kürdler Şengal ve Kobanê Kürdlerinden onlarca hatta yüzlerce defa daha fazla olmasına rağmen kimse parmağını kıpırdatmadı...

15)Sömürgeci devletlerin zayıflaması ve iktidarlarının krize girmesi Kürdlerin özgürlük alanlarını genişletiyor. Bu devletler güçlendikleri zaman da Kürdlerin tüm özgürlük alanlarını yok ediyorlar.... Geçen yüzyılın başına İran’da Simko’nun önderliğinde gelişen hareket, İkinci Dünya Savaşı sırasında Demokratik Kürdistan Cumhuriyeti(Mahabad) tecrübesi, Güney Kürdistan’da Şêx Mahmud önderliğindeki hareketi buna örnek verebiliriz. Bu gün de aynı şey yaşanıyor.

16) Türklerin, Irak ve Suriye Şii hükümetlerinin dünya halklarının ve hatta devletlerinin gözünde büyük oranda yıprandıkları, Kürdlere yönelik büyük bir sempatinin doğduğu bu ortamda Kürdler bağımsız Kürdistan’ı ilan etmeliler... Dünya kamuoyunun Kürdlere kilitlendiği bu ortamda Kürdlere sözünü ettiğim güçler tarafından yapılacak her hangi bir saldırı dünya kamouyunun tepkisini kazanacak ve bir dizi devlet Kürdistan Devletini tanımak zorunda kalacaktır. Kürdlerin birliğini önemsediğimden dolayı yöntem olarak doğru bulmama rağmen, Kürdlerin Kerkük petrollerine el koyması ve oradaki Arap asker ve subayları evlerine göndermesi doğruydu. Kürdlerde bu yeraltı ve üstü zenginliklerine sahip olduğu sürece bir dizi devlet Bağımsız Kürdistan Devleti tanıyacaktır.. Kürdlerin Irak devletini yeniden kurma girişimleri yeni Şengal, Halepçe ve Enfallere davetiye çıkarır...

17) Kürdler, Irak, İran, Suriye ve Türkiye devletlerinin çerçevesinde kaldıkları sürece hiç bir zaman uçak ve gereken ağır silahlara sahip olmayacaklar. Hiç kimse den de böyle bir şeyi beklemek gibi naifliğe kapılmasınlar.. Kürdlerin ülkelerini savunacak araçları yoksa yine jenositlere uğrayacaklar..

İŞİD’ın Kürdlere yönelik saldırısına dair biraz sesli düşünmeye başladım... Bu maddeler daha da çoğaltıla bilinir....

Silav

Aso Zagrosi

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.