Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 13 October 2008

DikKat ! „ACIL“ Kodlu bir $ifre dü$man gücleri icine sizan 0099 kod ajanimiz tarafindan ele gecirilmi$, $ifre cözülmü$ ve CÖZÜMLEMELERI yapilarak Kürd kamuoyunun takdirine sunulmu$tur. A$agida veriyoruz.

Tarikat müritlerinin ( „Hazret- $eyh- Mesih- Peygamber“) diye, bazi densiz ilkel Kurd milliyetcilerininde „meczup- itirafci-dev$irme-soysuz- keklik- imrali bülbülü- imrali papagani- kerhaneciba$i...“ diye tabir ettikleri imralidaki „Evdo“ kod adli ajanin özellikle Kürd bölgelerinde itibarinin sifira dogru kayma gösterdigini ve bu ibrenin yeniden bir operasyonla yükseltilmesi gerektigi tesbiti yapilmi$tir.

Bu nedenle;

Tarikatin Imrali merkezindeki psiko-analiz uzmanlarinin ACIL koduyla yaptiklari olaganüstü toplantisindan sonra alinan kararlar ve yapilmasi gereken acil i$ler „Evdo“ kod adli 1 numarali ajan kanaliyla yerel yardimcilari „Avukat“ kod adli ulaklara bildirilmi$ ve hemen uygulanmasina gecirilmi$tir. Konunun aciliyetinden dolayi alelacele görevlendirilen Bu haftaki „Avukat“ kod adli ulaklar deneyimsiz olduklarindan dolayi görevlerini tam olarak ifa edememi$lerdir.

Kürd bölgelerine giden „Avukat“ kod Ulaklarin hava muhalefeti nedeniyle birbirleriyle irtibat kuramamalari neticesinde ayni konulari ayri ayri ifadelerle koyun beyinli Müritlere iletmi$ler, melemeye daha ba$lamami$ olan bazi yarim-koyun beyinli yarim müritlerin uyanip bu ne bicim kafa yikama diye itirazlari görülmü$tür...Ulaklar $iddetle yuhalanip protesto edilmi$lerdir.

0099 kod ajanimizin CÖZÜMLEDIGI cözülmeler bunlar.

Gelelim „Avukat“ kod ulaklarin yaptiklari faaliyetler neler hep beraber okuyalim.

„Avukat1“ kod adli Ulak Ömer Güne$;[b](Görevi; koyun beyinli Müritleri $eyhlerinin ne kadar böyüüük ve ula$ilmaz oldugunu, devletinde elinde tutabilmek icin ne kadar böööyüüük bir gücle muhafaza etmege cali$tigini göstermege ve bu yolla $eyhin kudretine kudret katmak.)[/b]

Agri,da tarikatin dergahindaki koyun beyinli Müritlere $unlari söylemi$tir.
*... Öcalan'ın 24 saatini nasıl geçirdiği, sağlık durumu, İmralı koşullarına ilişkin bilgiler verdi. İmralı Cezaevi'nin 5 mil mesafede özel izin dışında kimsenin yaklaştırılmadığı, 400 komando, 200 rütbeli asker, 100 deniz subayı, 2 savaş gemisi, 1 helikopter ile abluka altında tutulduğunu söyleyen Güneş, ayrıca 5 bin askerin İmralı Cezaevi'ni korumakla görevli olduğunu ifade etti. Güneş, Ada'ya gittiklerinde 9 defa aramadan geçirildiklerini ifade etti. Öcalan'ın yaklaşık 10 yıldır 13 metre karelik odasında sabah saat 6.30 uyanıp sabah kahvaltısını ardından hafif derece fiziki hareketler ile sporunu aksatmadan yaptığını söyleyen Güneş, şu bilgileri verdi:“Geri kalan zamanın büyük kısmını okuma ve yoğunlaşma ile geçiriyor. Bu düzeni on yıldır hiç bozmadan sürdürüyor. Sayın Öcalan 60 yaşında olmasına rağmen performansını koruyor.“

$eyhleri Imrali bülbülünün etrafinin;[b]400 KOMANDO, 200 RÜTBELI ASKER, 100 DENIZ SUBAYI, 2 SAVA$ GEMISI, 1 HELIKOPTER VE 5000 IZBANDOT GIBI ASKER TARAFINDAN [/b] sarili oldugunu duyan toplantidaki yakla$ik yüz (100) ki$ilik koyun beyinli sürüle$tirilmi$ Müritten „biji seroqun Evdo“ nidalari yükselmi$, yer gök inlemi$, Nidalari taaaa kücük Agrinin eteklerinde kamp kuran HPG, -türkcesiyle (halkin korucu gücleri) – ne kadar ula$mi$tir ve Toplantı “Bijî Serok Apo“ sloganları ile sona erdi. *

Diger „Avukat2“ kod adli Ulak Ebru Günay ise ;[b](Görevi devletin tek sahibi Genelkurmayi Manipülasyonla kamufle etmek.) [/b]

Malazgirtteki Tarikat Dergahinda , Agridaki arkada$inin söylediklerinden ayri olarak yaptiklari i$bölümü geregi $unlari söylemi$tir;

*... Günay, İmralı Cezaevi'nde hukuki, idari ve siyasi baskıların AKP hükümetinin iktidara gelmesinden sonra arttığına dikkat çekti. Egemenlerin 29. isyanın uluslararası komployla dağıtılacağını düşündüklerini söyleyen Günay, “Ama bu komplo Kürt halkı tarafından boşa çıkartıldı. AKP iktidara gelmesiyle Kürt halkı üzerindeki baskılar arttı. Bu politikalarını en ağır bir şekilde devam ettiriyorlar“ dedi. Türkiye'deki bütün cezaevlerinin Adalet Bakanlığı'na bağlı olduğunu ancak İmralı Cezaevi'nin Başbakanlık Kriz Masası'na bağlı olduğunu dikkat çeken Günay “Her ay Sayın Öcalan'a hücre cezaları veriliyor. Son 3 ayın 54 gününü hücrede geçirdi. İmralı kapalı cezaevinde askeri yasak bölgeye alınarak kısıtlamalara gidildi. “ şeklinde konuştu.

„Avukat 3“ kod adli Ulak Özgür Erol ise ;[b]( Görevi; $eyhin Hz. Isa,ya ol(mayan)an benzerliklerini koyun beyinli Müritlere yaymak ) [/b]
Ankara Keciören tarikat dergahinda yaptigi Vahiy konu$masinda ; ... Guantanamo Cezaevi'ndeki uygulamaları hatırlatarak, İmralı Cezaevi'ni Guantanamo'ya benzetti. Erol, Öcalan'ın sürekli hücre cezalarına tabi tutulduğunu ifade ederek, hücre cezasının en ağır ceza olduğunu belirtti. Öcalan'a şimdiye kadar 170 gün hücre cezası verildiğini söyleyen Erol, “İmralı'da çok ciddi bir işkence söz konusudur“ dedi.

„Avukar 4“ kod adli Ulak $inasi Tur ;[b]( Görevi; $eyhin ilahi yönüne vurgu yapip nasil ilacsiz, doktorsuz tedavi oldugunu ve dayaniklik derecesinin yüceligini göstermek) [/b]
Adana,daki Tarikat dergahinda yaptigi vahiy konu$masinda $unlari söyledi; Öcalan'ın sağlığı konusunda bilgi veren Av. Tur, “bronşit ve idrar yollarında oluşan hastalık nedeniyle rahatsızdır. Geceleri sık sık uyanıyor“ dedi. İmralı Cezaevi'ndeki koşullara da dikkat çeken Av. Tur, şunları ifade etti:“Öcalan'a hücre içinde hücre cezası veriliyor. Haftalık görüşleri de her hafta farklı bir bahane bulunarak engelleniyor. İki üç haftada ancak bir defa görüşebiliyoruz. Günlük bir gazete veriliyor. Haftada 7 gazete veriliyor ama belirli gazeteler veriliyor ve bunların içindeki siyasi haberler kesiliyor.“

Öcalan'ın hücre cezası aldığı zamanlarda ailesiyle görüşemediğini aktaran Av. Tur, “avukatlarıyla da zorla görüştürülüyor. Zaten hücrede bulunan Öcalan'ın radyosu, kitapları ve gazeteleri alınıyor“ diye ifade etti. Öcalan'ın bulunduğu odaya ilişkin de Tur, şu bilgileri verdi:“Oda küçük ve odanın çok küçük bir penceresi var. Uyuduğu zamanlarda polisler gelip sesler çıkartarak Öcalan'ın uyumasına bile izin vermiyorlar. Müvekkilimi adeta ’Beyaz ölüme' mahkum etmişler.“

„Evdo“ kod adli 1.Nolu Ajanin bir önceki hafta ki cözülmelerinden habersiz olan Avanak 4,ler gönül rahatligiyla üslerine geri dönerken, bizim Ajan 0099 kollari sivayip „Evdo“ kod adli 1.Nolu Ajanin cözülmelerini de$ifre edip kamuoyunu bilgilendirerek bu büyük komplonun önüne gecmi$tir te$ekkürlerimizi bildirir ba$arilarinin devamini dileriz.

Kürdistanli Ilkel Milliyetciler.

03.Ekim 2008 tarihli görüsme notlarindan kesitler;

..Öcalan, yeni savunmalarına dikkat çekerek, “Bu son savunmalarım önemlidir. Ortada çok önemli bir trajedi var, yaşandı. Bu durumun ortaya çıkarılması, anlatılması lazım. Bunların bilinmesi lazım, bunlar bilinmeden, yargılamanın da savunmanın da bir anlamı kalmaz“ dedi.[b] SEYHIN KEYFI YERINDE OTURMU$ DESTAN $EKLINDE CÖZÜLMELER YAZIYOR...[/b]

Türk Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un Diyarbakır ve Van ziyaretlerini değerlendiren Öcalan, “İlker Başbuğ, Diyarbakır'a giderken 22 Sivil Toplum Kuruluşu temsilcisiyle görüşmüştü. Bunu Van'da da yaptı.[b]TECRITTE OLAN $EYH HER$EYDEN HABERDAR ![/b]

“Genelkurmay Başkanı, ’PKK'nin kırılma noktasında olduğunu' söylüyor. Bu doğru değil. PKK'yi kırılma noktasına getiremezler, bitiremezler. Radyodan dinledim, hatta daha güçlendiğini bile söylüyorlar. Suriye'den katılımların yoğun olduğunu, İran'dan katılımların yoğun olduğunu, yine Türkiye'den yoğun katılımların olduğunu kendileri belirtiyorlar.[b]NEMÜBAREKIN TARIKATIN HER $EYINDEN HABERI VAR... RADYODA RADYO AMA! DÜNYADA BENZERI YOK VALLA...[/b]

Öcalan, “Buradaki görevlilerin tavırlarında bir sertleşme var. Bireysel olduğunu düşünmüyorum, kimi politikalarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yine bu mazgal meselesi. Ben, “zaten içerisini aletle kontrol ediyorsunuz, mazgalı açık da bırakabilirsiniz ama iki de bir açıp kapatmayın“ dedim. Bu yüzden uyuyamıyorum, kitap okuduğumda da rahatsız oluyorum. Ben istersem eşi görülmemiş bir direniş gösterebilirim ama bunu doğru bulmuyorum. Doğru bulmadığımı daha önce de söylemiştim. Ben olgun, sorumlu davranıyorum“ diye ifade etti.
[b]MAZGAL DELIGI ACILIP KAPANMI$MI$$, ISTERSE E$I GÖRÜLMEMI$ DIRENI$ GÖSTEREBILIRMI$ DE MI$... DE ATMA QE$MERRR SENI TANIYORUZ BIZ.. [/b]

Öcalan son olarak bu aralar edebiyat üzerine, sanat üzerine, bilimsel kitaplar okumayı düşündüğünü belirtirken, “Yine tarihe, Avrupa'nın, Rusya'nın ve İran'ın tarihi ile İslam Uygarlığıyla ilgili kitap okumayı düşünüyorum“ diye belirtti. ...[b]XIYAR AGASININ EH BIRAZ DA ENTEL TAKILMASI GEREK... [/b]

0099 Kürdistan

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.