Ana içeriğe atla
Submitted by Anonymous (doğrulanmadı) on 11 July 2008

Arkada$lar $u an cok ilginc ve de her türlü tarti$maya acik bir gündem var. Eger böyle bir gündem bu forumda tarti$ilmiyorsa daha ney tarti$ilacak? Madem bir forumdur ve gündem yogun, buralarda demokratik bir tarti$manin yürütülmesi gereklidir. Bunun icin bu forumu okuyan ve burda yazan arkada$lardan tarti$mayi derinle$tirmelerini rica ediyorum. Ilk ba$ta Hek ve Shexmus Amed arkada$lar gündemle ilgili dü$üncelerini bildirseler, iyi olur ve gerisi gelir diye dü$ünüyorum.

Hek ve Shexmus bir ba$langic yapabilirler mi? Gündem ile ilgili dü$üncelerini payla$malarini rica ederim.
Ibrahim arkada$

Yeni Yorum yaz

Düz metin

CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.